Senelik İzin Günleri

Senelik İzin Günleri

Senelik izin kaç gündür? Kaç gün senelik izin kullanabileceğim?

*

Elemana verilecek ücretli senelik izin süresi işçinin hizmet süresine göre belirlenir.

Senelik izin süresi;
* 1-5 sene hizmeti olan işçiye 14 gün,
* 5-15 sene hizmeti olan işçiye 20 gün,
* 15 seneden fazla hizmeti olan işçiye 26 günden az olamaz.
* 18 yaşından küçük veya 50 yaşından büyük işçilerin senelik izinleri 20 günden az olamaz.

Bu ilkeler ışığında senelik izin sürenizi hesaplayabilirsiniz.