Şikayet Sebebiyle İşten Çıkarma

Şikayet Sebebiyle İşten Çıkarma

Çalıştığım işyeri sigortamı yatırmadığı için şikayet etmem beni işten çıkarması için haklı sebep yaratır mı?

*

Mevzuattan veya sözleşmeden doğan haklarınızı takip etmeniz işverenin iş akdinizi feshetmesi için haklı sebep oluşturmaz.

Böyle bir sebepten dolayı işten çıkarılırsanız işe geri alınmak için veya tazminat haklarınızın ödenmesi için dava açabilirsiniz.