Ağır Ceza Avukatı

Ağır Ceza Avukatı

Ağır ceza mahkemelerinde görülen davaları takip eden avukatlar halk tarafından “Ağır ceza avukatı” olarak tanımlanmaktır. Ceza hukuku uzmanı olan ve ceza davalarına bakan avukatlar ise “ceza avukatı” olarak tanımlanmaktadır.

Ceza hukuku davalarına bakan mahkemeler Ağır Ceza Mahkemesi, Asliye Ceza Mahkemesi ve Sulh Ceza Hakimliği şeklinde üç farklı çeşide ayrılmıştır:

Ağır ceza mahkemeleri devletin “ağır suç” olarak gördüğü bazı fiillerin davalarına bakmak amacıyla kurulmuş konularında uzman mahkemelerdir. Kanunların özel olarak tanımladığı bazı suçlar dolayısıyla açılan davalar ile ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve on yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren suçlarla ilgili dava ve işlere bakmakla ağır ceza mahkemeleri görevlidir.

Kanunların ağır suçlar olarak gördüğü ve daha ağır cezalar öngördüğü bazı fiiller için açılan ve ağır ceza mahkemelerinde müdafi veya vekil olarak müvekkilini savunma görevi üstlenen avukatlar da “Ağır Ceza Avukatı” veya “Ağır ceza davaları avukatı” olarak tanımlanmaktadır.

Ağır ceza mahkemeleri ağır cezalara bakan uzman mahkemeler olduğu gibi, ağır ceza avukatı olarak dava takip eden avukatların da ceza hukukunda uzman bir ceza avukatı olması yargılamanın sağlıklı ilerlemesine katkı yapacaktır.