Asliye Ceza Avukatı

Asliye Ceza Avukatı

Ceza hukuku uzmanı olan ve ceza davalarına bakan avukatlarceza avukatı” olarak tanımlanmaktadır.

Ceza hukuku davalarına bakan mahkemeler Ağır Ceza Mahkemesi, Asliye Ceza Mahkemesi ve Sulh Ceza Hakimliği şeklinde üç farklı çeşide ayrılmıştır:

Asliye ceza mahkemesinin görevi kanunda şöyle tanımlanmıştır: Kanunların ayrıca görevli kıldığı haller saklı kalmak üzere sulh ceza hakimliği ve ağır ceza mahkemelerinin görevleri dışında kalan dava ve işlere asliye ceza mahkemelerince bakılır.

Asliye ceza mahkemeleri ceza hukukunun temel mahkemeleridir denilebilir. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere, ceza hukukuna ait bir dava veya iş sulh ceza hakimliği ve ağır ceza mahkemesinin görev alanına girmiyor ise o davaya veya işe asliye ceza mahkemesi görev alanındadır denilebilir.

Asliye ceza mahkemeleri ceza hukuku konusunda uzman mahkemelerdir. Ceza hukuku ile ilgili yargılama yaptıkları için Türk ceza kanunu, Ceza muhakemesi kanunu ve sair ceza hukuku ile ilgili mevzuata hakim uzman hukukçulardan oluşturulmuştur.

Kanunların suç olarak gördüğü ve işlenen bu fiillerin cezalandırılması için açılan ve ceza davalarına asliye ceza mahkemeleri baktığı için, asliye ceza mahkemelerinde görülen davaları müdafi veya vekil olarak takip eden, müvekkilini savunma görevi üstlenen avukatlar “Asliye Ceza Avukatı” veya “Asliye ceza davaları avukatı” olarak tanımlanmaktadır.

Asliye Ceza Avukatı

Asliye ceza mahkemeleri ceza davalarına bakan uzman mahkemeler olduğu gibi, asliye ceza avukatı olarak dava takip eden avukatların da ceza hukukunda uzman ceza avukatı olması şüphesiz yargılamanın sağlıklı ilerlemesine katkı yapacaktır.

Güvenlik kamerası taktırdı komşumuz bizi gözetliyor

Güvenlik kamerası taktırdı komşumuz bizi gözetliyor

Dairesinin kapısındaki gözetleme deliğine kamera taktırdı komşumuz bizi gözetliyor sürekli. Taktıkları şekilde kamera direkt bizim dairenin kapısına bakıyor. Bize kimin girip çıktığını görüyor ve kaydediyor. Ayrıca daire kapımızı açtığımızda dairemizin içini de görüyorlar, seyrediyorlar.

Biz bu şekilde kamera takılarak dairemizin gözetlenmesinden çok rahatsızız. Komşumuz bizi gözetliyor diye kendimizi BBG evinde (Biri Bizi Gözetliyor) programında gibi hissediyoruz. Rahatsızlığımızı komşumuza da söyledik. Kamerayı güvenlik için taktırdığını, bizi gözetlemek gibi bir niyeti olmadığını söylüyor. Ama kamerayı sökmeyi veya görüş açısını çevirmeyi de red ediyor.

Bu konuda ne yapabiliriz?

*

Komşunuzun sizi gözetleme niyeti olmadığını ifade etse de sizin daireyi görecek şekilde kamera taktırması ve kayıt yapmasının özel hayatın gizliliğini ihlal suçu oluşturuyor olabilir. Tabii buna hükmedebilmek için kamera açısı, teknik donanım ve başka detayların da incelenmesi gerekiyor; Ki bu da ceza yargılaması ile olabilir.

Özel hayatınızın gizliliğini ihlal ettiğini düşündüğünüz komşunuz hakkında ceza davası açılması için şikayetçi olabilirsiniz.

Gerekli teknik incelemelerin yapılması ve delillerin toplanması aşamalarının daha sağlıklı ilerleyebilmesi için dava için bir ceza avukatı ile görüşüp destek almanızı öneriyorum.

Ağır Ceza Avukatı

Ağır Ceza Avukatı

Ağır ceza mahkemelerinde görülen davaları takip eden avukatlar halk tarafından “Ağır ceza avukatı” olarak tanımlanmaktır. Ceza hukuku uzmanı olan ve ceza davalarına bakan avukatlar ise “ceza avukatı” olarak tanımlanmaktadır.

Ceza hukuku davalarına bakan mahkemeler Ağır Ceza Mahkemesi, Asliye Ceza Mahkemesi ve Sulh Ceza Hakimliği şeklinde üç farklı çeşide ayrılmıştır:

Ağır ceza mahkemeleri devletin “ağır suç” olarak gördüğü bazı fiillerin davalarına bakmak amacıyla kurulmuş konularında uzman mahkemelerdir. Kanunların özel olarak tanımladığı bazı suçlar dolayısıyla açılan davalar ile ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve on yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren suçlarla ilgili dava ve işlere bakmakla ağır ceza mahkemeleri görevlidir.

Kanunların ağır suçlar olarak gördüğü ve daha ağır cezalar öngördüğü bazı fiiller için açılan ve ağır ceza mahkemelerinde müdafi veya vekil olarak müvekkilini savunma görevi üstlenen avukatlar da “Ağır Ceza Avukatı” veya “Ağır ceza davaları avukatı” olarak tanımlanmaktadır.

Ağır ceza mahkemeleri ağır cezalara bakan uzman mahkemeler olduğu gibi, ağır ceza avukatı olarak dava takip eden avukatların da ceza hukukunda uzman bir ceza avukatı olması yargılamanın sağlıklı ilerlemesine katkı yapacaktır.

İş Arkadaşının Cinsel Taciz Yapması

İş Arkadaşının Cinsel Taciz Yapması

Aynı iş yerinde çalıştığımız iş arkadaşım akşam iş çıkışında benim evin orada işi olduğunu beni bırakabileceğini söyledi. Tamam dedim. Yolda giderken yol kenarındaki çay bahçesinde bir çay içelim dedi. Olur dedim.

Çay bahçesinde otururken beni çok beğendiğini, göğüslerimin onu çok tahrik ettiğini, iş yerindeyken göğüslerime bakmaktan iş yapamadığını söyledi. Hatta şu anda da ereksiyon haldeyim deyip elimi tutup sertleşmiş erkeklik organına götürdü. Ben çok rahatsız oldum. Hemen elimi çektim ve masadan kalktım. Bir taksi çevirip eve gittim.

Bana bu yaptıklarını hiç unutamıyorum. Onu her gün iş yerimde görmeye de dayanamıyorum. Böyle bir ahlaksızla aynı işyerinde çalışmak beni çok huzursuz ediyor. Ama onun ahlaksızlığı yüzünden çok memnun olduğum işimi kaybetmek de istemiyorum. Zaten yaptığı terbiyesizlik yanına kalmasın istiyorum. Onu şikayet etmek istiyorum. Ama elimde hiç delil yok. Onu şikayet edersem bana yaptıklarını nasıl ispat edebilirim diye düşünüyorum.

Sizce ne yapmam gerekir? Bir yol göstermenizi rica ediyorum.

*

Öncelikle belirtelim ki iş arkadaşının cinsel taciz yapması Türk Ceza Kanunu‘nun 102. maddesine göre suç oluşturuyor. Bir ceza avukatı ile görüşüp vekalet vermenizi ve sizi savunmasını sağlamanızı tavsiye ediyorum.

Anlaşacağınız ceza avukatı olanların nasıl ispat edileceği, size bu ahlaksızlığı yapan kişinin nasıl cezalandırılacağı hakkında size danışmanlık da yapacaktır.

Ben şikayetçi olduğunuz taktirde çok büyük bir ihtimalle ceza alacağı kanaatindeyim.

Bayram tatili ücretleri

Bayram tatili ücretleri

Eski çalıştığım işyerinde bayram tatillerinde hep çalışıyorduk. Ben o zaman bayram tatillerinde ek ücret almam gerektiğini bilmiyordum. Böyle bir hakkım olduğunu yeni öğrendim.

6 yıl öncesinde çalıştığım bayram tatili ücretleri için başvurursam alma şansım var mı?

*

Bayram tatili alacaklarının zamanaşımı süresi 5 yıldır.

Zamanaşımı süresini dolduğundan bu hakkınız için dava açma hakkınızı maalesef kaybetmişsiniz.

Evlilik içi tecavüz nedir

Evlilik içi tecavüz nedir

Evlilik içi tecavüz eşlerden birinin (genellikle erkeğin) diğer eş istemediği halde onu cinsel tatmin aracı olarak kullanmasıdır.

Evli olan eşlerden birisinin (ki pratikte bu genellikle erkek eş oluyor) diğer eşi cinsel ilişkiye zorlaması yakın döneme kadar Türk hukukunda suç sayılmıyordu.

2005 senesinde yürürlüğe giren yeni Türk ceza kanunu ile evli olsalar bile diğer eşle isteği dışında cinsel eylemde bulunmak suç olarak kabul edildi.

Kaç çeşit hapis cezası vardır

Kaç çeşit hapis cezası vardır

Müebbet, ağırlaştırılmış müebbed falan şeklinde farklı hapis cezaları isimleri duyuyorum. Kaç çeşit hapis cezası var ki?

*

Hapis cezaları Türk Ceza Kanunu’nun 46, 47, 48 ve 49. maddelerinde düzenlenmiştir. Buna göre 3 farklı hapis cezası şekli vardır:

a) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası; hükümlünün hayatı boyunca devam eder.
Kanun ve Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikte belirtilen sıkı güvenlik rejimine göre çektirilir.

b) Müebbet hapis cezası
Müebbet hapis cezası, hükümlünün hayatı boyunca devam eder.

c) Süreli hapis cezası
Süreli hapis cezası, kanunda aksi belirtilmeyen hallerde bir aydan az, yirmi yıldan fazla olamaz.

d) Kısa süreli hapis cezası
Hükmedilen bir yıl veya daha az süreli hapis cezası, kısa süreli hapis cezasıdır.

Mahkum Ölürse Hapis Cezası Ne Olur

Mahkum Ölürse Hapis Cezası Ne Olur

Babam kasten yaralama suçundan 3 sene hapis cezası almıştı. Babam geçen ay vefat etti. Hapis cezası ne olacak? Ne yapmamız gerekiyor?

*

Türk Ceza Kanunu‘nun 64. maddesine göre; Hükümlünün ölümü hapis ve henüz infaz edilmemiş adli para cezalarını ortadan kaldırır.

Mahkemeye babanızın vefat ettiğini bildirmeniz gerekiyor. Mahkeme babanızın hapis cezanın ortadan kaldırılmasına karar verecektir.

seks +18

Kızıma Arka Yoldan Tecavüz Edilmiş

Kızıma Arka Yoldan Tecavüz Edilmiş

Biri 16 diğeri 12 yaşında iki kızım var. Kocamla ayrılalı 5 sene oldu. Çocuklarımla tek başıma ayakta kalmaya çalışıyorum.

16 yaşındaki kızımın okuluna yakın bir yerde dükkanı olan bir esnafın oğluyla arkadaş olmuşlar. Kızım benden hiç bir şeyini saklamaz. Ne olursa hemen gelir bana anlatır. Bu yüzden kızıma çok güveniyordum. Bu çocuğun çok iyi bir insan olduğunu anlatıyordu. Ben de sevgili olmalarına karşı çıkmadım. Kızım buluştuklarında sadece öpüştüklerini söylüyordu. Ben de artık yaşı büyüdü diye öpüşmelerine karşı çıkmıyordum.

Geçen ay çamaşır yıkayacakken kızımın iç çamaşırını inceledim. Külodunda kan ve sperm lekeleri olduğunu fark ettim. Beynimden vurulmuşa döndüm. Kızımı karşıma alıp konuştum. Önce inkar etti ama külodundaki lekeleri gösterip o zaman bunların nasıl olduğunu açıkla deyince anlatmak zorunda kaldı. Meğerse bunlar işi büyütmüşler, buluştuklarında sadece öpüşmüyorlarmış. Haftada 2-3 defa arkadan ilişkide bulunuyorlarmış.

Kızım doktora gitmeyi kabul edince doktora götürdüm. Doktor da arkadan ilişki ile oluşan izler, kızarıklar olduğunu, muhtemelen bir çok defa arkadan ilişki yaşandığını söyledi.

Benim kızım daha çok küçük. Oğlan onu kandırıp haftada bir kaç defa onu kullanmış. Bu ahlaksızdan şikayetçi olmayı düşünüyorum. Ama yaptıklarını inkar ederse nasıl ispat edeceğim diye düşünüyorum. Kızıma yaptıkları yanına kar kalmasın istiyorum. Ne yapmamı önerirsiniz?

*

Kızınızın sevgilisinin yaptıkları Türk Ceza Kanunu‘nun 102, 103, 104 ve 105. maddelerine göre suç oluşturuyor.

Bir ceza avukatı ile görüşüp vekalet vermenizi ve sizi savunmasını sağlamanızı tavsiye ediyorum. Anlaşacağınız ceza avukatı olanların nasıl ispat edileceği, kızınıza bu ahlaksızlığı yapan kişinin nasıl cezalandırılacağı hakkında size danışmanlık da yapacaktır.

Ben şikayetçi olduğunuz taktirde kızınızın sevgilisinin çok büyük bir ihtimalle ceza alacağı kanaatindeyim.

Komşumuz Beni Tehdit Ediyor

Komşumuz Beni Tehdit Ediyor

Komşumuzla kavgalıyız.

Her rastlaştığımızda bana “Senin ölümün benim elimden olacak!” diyor. Bu tehditleri beni çok huzursuz ediyor. Ama hep biz yalnızken tehdit ediyor. Sanırım şahit olmaması için dikkat ediyor.

Onu şikayet etmek istiyorum. Ama bu tehditlerini nasıl ispat edebileceğimi bilmiyorum. Ne yapmamı tavsiye edersiniz?

*

Komşunuzun sizi bu şekilde ölümle tehdit etmesi Türk Ceza Kanunu’nun 106. maddesine göre suç oluşturuyor.

Bir ceza avukatı ile görüşüp vekalet vermenizi ve sizi savunmasını sağlamanızı tavsiye ediyorum.

Anlaşacağınız ceza avukatı olanların nasıl ispat edileceği, sizi böyle tehdit eden kişinin nasıl cezalandırılacağı hakkında size danışmanlık da yapacaktır.

Ben şikayetçi olduğunuz taktirde çok büyük bir ihtimalle ceza alacağı kanaatindeyim.

"Sorunum Çözülsün Artık" diyorsanız Tıklayın