Ahkam-ı Asr

Gönderen:

Ahkam-ı Asr

Namık Kemal “Hürriyet Kasidesi”nde demiş ki:
Görüp ahkâm-ı asrı münharif sıdk u selametten;
Çekildik izzet ü ikbal ile bab-ı hükûmetten

 

Ahkam: Hükümler; Asr: Asır; Münharif: İnhiraf etmiş, sapmış, doğru gitmeyen, çarpık; Sıdk: Sadakat; Selamet: Güvenlik içinde olma; İzzet: Kıymet, hürmet;  İkbal: Yüksek bir makama gelmek, Bab: Kapı

Yaşam koçu, Arapça, Osmanlıca.

Continue Reading →

Arapları Sevmek

Gönderen:

gül, çiçekArapları Sevmek

Arapları üç sebepten ötürü seviniz: Ben Arabım; Allah’ın Kelamı (Kur’an-ı Kerim) Arapçadır; ve cennet ehli’nin dili Arapça‘dır. (Hz.Muhammed)

 

(Hz. Muhammed) (Hâkim, 1342: IV/87; İbn’ul-Cevzî, 1983: I/41; Suyûtî, 1983: I/442; Aliyyu’l-Kârî, 1985: 182; İbn Arrâk, 1981: II/30; Şevkanî, 1960: 413; Elbânî, 1985: I/189; Feyzü’l-Kadîr, 1:178 Hadis no: 225)

 

Araplar, Hz.Muhammed Hadis Arapça.

Continue Reading →

Cevherin Kıymeti

Gönderen:

Cevherin Kıymeti

Namık Kemal “Hürriyet Kasidesi”nde demiş ki:
Hakir olduysa millet şanına noksan gelir sanma
Yere düşmekle cevher sakıt olmaz kadr ü kıymetten..

.

Hakir: Aşağı görülen; Cevher: Kıymetli taş/maden; Sakıt: Düşük; Kadr: Şeref, değer.

Yaşam koçu Arapça, Osmanlıca.

Continue Reading →

Vücudun Hamiri Mayesi

Gönderen:

Vücudun Hamiri Mayesi

Namık Kemal “Hürriyet Kasidesi”nde demiş ki:
Vücudun kim hamir-i mâyesi hak-i vatandandır
Ne gam rah-ı vatanda hak olursa cevr ü mihnetten
..

.

Hamir: Hamur; Maye: Maya; Hâk: Toprak; Ne gam: Dert değil; Rah: Yol;  Cevr: Zulüm, haksızlık; Mihnet: Üzüntü

Yaşam koçu Arapça öğrenme Osmanlıca.

Continue Reading →

Arapça Öğrenmek İsteyenler için

Gönderen:

Arapça Öğrenmek İsteyenler için

Arapça öğrenmek isteyenler için üç seçenek vardır:

* Kendi kendine çalışarak Arapça öğrenmeye çalışmak

* Arapça eğitimi veren bir Arapça kursuna gitmek

* Arapça özel ders almak

En kısa yol” hangisi diye sorarsanız cevap tabii ki “özel ders” almaktır. Çünkü özel derste öğreten, öğrenciye bilgilerini direk ve sadece ona iletir. Ki bu öğrenen için büyük bir avantajdır.

 

Öğrenme kolaylığı öğrenci koçluğu öğrenme teknikleri.

Continue Reading →

Pratik Arapça

Gönderen:

Pratik Arapça

Kuran okumayı öğrenmek istiyorum, Arapça okuma yazma, Arapça öğrenmek istiyorum, bunun kolay bir yolu var mı diyenler…
Pratik yöntemlerle sadece 7 saatte Kuranı Kerim okuma, Arapça okuma yazma öğrenebilirsiniz. Evet, sadece 7 saatte Arapça okuma yazma!

Nasıl mümkün olabiliyor peki 7 saatte Arapça okuma yazma öğrenimi?  O dile, dilin pratik öğrenilme tekniklerini bilmek, vakıf olmakla tabii ki.
Pratik Arapça dersi alarak siz de kolayca Arapça okuma yazmayı, konuşmayı öğrenebilirsiniz.

 

Pratik Arapça Arapça Özel Ders, Pratik Yöntemlerle Arapça ...

Continue Reading →

Arapça Telaffuz

Gönderen:

Arapça Telaffuz

Fransızcada Türkçede kullanılmayan sesler olduğu için Türkçe konuşan insanların Fransızca sesleri telaffuz etmekte ve Fransızcayı düzgün konuşmakta zorlandıkları bilinen bir durumdur. Aynı durum Arapça için de geçerlidir.

Arapçada Türkçede kullanılmayan sesler kullanılmaktadır. Arapçada Türkçedeki S sesine benzeyen 3 tane farklı harf vardır; H sesine benzeyen 3 harf, Z sesine benzeyen 3 tane harf vardır.

Türkçede olan bazı sesler ise Arapçada yoktur; mesela O, P, G, J sesleri Arapçada yoktur.

Doğal olarak Fransızcada olduğu gibi Türkçe konuşan ve Türkçe seslere ...

Continue Reading →
2 Sayfa 1 12