Avukat Veysel Danış

İş Hukuku Davaları

İş Hukuku Davaları

Dava isimlerinden de anlaşılabileceği gibi iş hukuku davaları iş hayatından kaynaklanan ve genellikle “tazminat” odaklı davalardır.

İş hukukundan kaynaklanan bazı davalar:

 • Kıdem tazminatı davası
 • İhbar tazminatı davası
 • Ücret alacağı davası
 • İşe iade davası
 • Senelik izin alacağı davası
 • İş kazası tazminat davası
 • Sigortalılığın tespiti davası

İş hukukundan kaynaklanan bu davaların çoğu tazminat odaklıdır. Bu sebeple tazminat davası avukatı olan iş hukuku uzmanı avukatlar tarafından takip edilir.

İş hukuku davaları, iş ihtilafları odaklı çalışan İş Mahkemeleri‘nde görülür.

Avukat Veysel Danış

Boşanma Davası Çeşitleri

Boşanma Davası Çeşitleri

Türk hukukunda ancak belirli sebeple boşanma davası açılabilir. Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenen boşanma sebepleri üç başlık altında toplanabilir:

* Anlaşmalı boşanma davası

* Şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma davası
Şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma davası Türk hukukunda genel boşanma sebebi olarak kabul edilmektedir.

* Özel sebeplere dayanan boşanma davaları
– Zina sebebiyle boşanma davası
Kötü muamele sebebiyle boşanma davası (Cana kast veya pek fena muamele sebebiyle boşanma davası)
Cürüm işleme veya haysiyetsiz hayat sürme sebebiyle boşanma davası
Terk sebebiyle boşanma davası
Akıl hastalığı sebebiyle boşanma davası

Bir boşanma davası ancak ve sadece yukarıdaki sebeplere dayanarak açılabilir. Başka sebebe dayanarak boşanma davası açılamaz.

Hangi boşanma davasının açılmasının uygun olduğu ancak boşanacak eşler dinlenip evlilikteki problemler anlaşıldıktan sonra belirlenebilir.

Ailenin Birliği Boşanma Davası

Ailenin Birliği Boşanma Davası

Devlet memuruyum. Tayinim başka bir şehre çıktı. Fakat karım çocukların okulunu bahane edip benimle gelmedi. Boşanabilir miyim?

*

Ailenin birliğinin devam etmesi esastır. Çocukların okulu, eşi terk için geçerli bir sebep değildir.

Eşinizin bu davranışı boşanma sebebi sayılır. Boşanma davası açabilirsiniz.

Türkçe Arapça Tercümanlık

Pratik Yöntemlerle Arapça Okuma Yazma

Pratik Yöntemler 1-3 Saat’te Arapça Okuma Yazma Öğrenin

Yazının Özü:
Arapça okuma yazma öğrenmek zannedilenin aksine gerçekten çok kolaydır. Arapça öğrenmenin pratik yöntemlerini, tekniklerini bilen iyi bir öğretici ile kolayca ve kısa bir sürede Arapça öğrenmek mümkündür. Veysel Danış’tan pratik yöntemlerle sadece 1-3 saatte (harfleri bilmiyorsanız 3-7 saatte) Arapça okuma-yazma öğrenilebildiğini biliyor muydunuz?

Randevu talebi için tıklayın

*

Arapça okuma yazma öğrenmek zannedilenin aksine gerçekten çok kolaydır.

Arapça öğrenmenin pratik yöntemlerini, tekniklerini bilen iyi bir öğretici ile kolayca ve kısa bir sürede Arapça öğrenmek mümkündür.

Arapça öğrenmek bu kadar basit iken, Arapça öğrenmek için çeşitli yöntemlerle senelerce uğraşan fakat Arapça yazamayan, Arapça yazıları yarım yamalak okuyabilen, bozuk bir telaffuzla konuşan o kadar çok kişi var ki.

Öğretim Tekniği

 • Dersler bire-bir verilmektedir. Bununla beraber arkadaş grubu olarak birlikte toplu şekilde ders almanız da mümkündür.
 • Dersler dil dil öğrenimini zorlaştırıp öğrencileri bezdiren ve sonunda da vazgeçirten “gramer” hususundan uzak durulmaktadır.
 • Derslerde video, slayt ve sair materyaller kullanılmamaktadır. Ders araçları kalem-kağıt ve elif-be kitapçığıdır.
 • Harfleri bilmeyen kişilere önce harfler ve orjinal (bir Arab gibi) doğru şekilde telaffuz edilmeleri öğretilmektedir. Bu süreç genellikle 2-3 saat almaktadır.
 • Harflerin ve doğru şekilde telaffuz edilmeleri öğrenildikten sonra okuma-yazma öğretimine geçilmektedir. “Normal” kişilerde bu süreç genellikle 1-3 saat almaktadır.
 • Ders ücreti peşin ve tek ödeme şeklindedir.

Arapçanın akademik seviyede öğrenilmesinin uzun sürmesi tabiidir. Zira Arapça kelime adedi ve gramer derinliği açısından dünyanın en geniş kapsamlı, en zengin dilidir. Bizim bu yazıda kastettiğimiz Arapçanın akademik seviyede öğrenilmesi değil, Arapça konuşan ülke vatandaşlarıyla anlaşmamızı sağlayacak Pratik Arapçanın ve Arapça kitap, dergi, internet gibi materyallerdeki Arapça yazıları okuyabilmek, yani bir çok insanın ihtiyaç duyduğu günlük hayatta kullanabileceğiniz pratik Arapça öğrenmektir.

Özel dersin bire-bir öğrenme avantajı sayesinde birkaç saatlik öğrenmeden sonra Arapça okuyup yazabildiğinizi görüp, nasıl bu kadar çabuk öğrendim diye kendinize şaşacaksınız. Veysel Danış’tan pratik yöntemlerle sadece 1-3 saatte (harfleri bilmiyorsanız 3-7 saatte) Arapça okuma-yazma öğrenmenin keyfini yaşayın.

Evrensel bir dil olan Arapça’yı pratik yöntemlerle kolayca öğrenebileceğinize inanın. Başarı gelecektir…

Veysel Danış, Sükuttan değerli sözler,

Kitap Bağışı

Kitap Bağışı

Veysel Danışİnsanlar soruyorlar:  Kitap bağışı konusunda niye bu kadar hassassın? Neden kitap bağışı konusuna bu kadar önem veriyorsun? diye. Kitap bağışı çok önemli;  Çünkü:

 • Herkes kitap alacak bütçeye sahip olmayabiliyor.
 • Kitap alacak bütçesi olsa bile herkes kitap alabilecek noktalara ulaşamayabiliyor.
 • Kullanılmayan kitapların yerinin raflar değil, o kitaplara ihtiyaç duyan diğer insanların kucakları olduğuna inanıyorum.
 • Kitaplar bilginin ışığının beyinlere işlendiği menbalardır.  Kitaplara herkesin bol miktarda ulaşmasını istiyorum.
 • İnsanlar kitap okumuyor lafına inanmıyorum.  İnanmıyorum çünkü gözlemlerim ve şahit olduklarım böyle değil.  İnsanlar kesinlikle kitap okumuyor değil ;  kitap okuyamıyor!  Bu, çok temel bir farktır.  İnsanlar kitaba ulaşamıyor 🙁  Kitaba ulaşan insanların kitaplara ve okumaya nasıl sarıldıklarını görüyorum.
 • Kitap bağışı bence diğer bağışlardan farklı bir bağıştır.  Elbette ki bütün bağışlar kişinin verme hislerini temsil ettiği için hoştur, güzeldir.  Kitap bağışını diğer bağış türlerinden ayıran husus bence kitap bağışı ile bilgiye doğru yola çıkmış insanlara bir mum yakılıyor olmasıdır.
 • Kitap bağışı tüketilen, tükenen, tüketilebilen bir bağış türü değil!  Bağışlanan 1 adet kitap bile bir çok kişiye, senelerce bilgi aktarabilir!
 • Kitap bağışı hem balıktır, hem de balık tutmayı ve diğer bir çok bilgiyi öğretmektir.

Sevgili dostlar…  Bence siz Veysel Danış kitap bağışı için niçin kendini böyle paralıyor diye sormayı bırakın…
Biz niçin kitap bağışı için Veysel Danış gibi kendimizi paralamıyoruz diye sormaya başlayın  🙂

 

Veysel Danış’ın ZEST bünyesindeki kitap bağışı çalışmaları hakkında detaylı bilgi için tıklayın

 

Avukat Veysel Danış

Borcum için İcraya Verildim Borcumu Taksitle Ödeyebilir miyim

Borcumu Taksitle Ödeyebilir miyim

Borcum için icraya verildim. Borcumu ödemek istiyorum. Ama borcumu ödemeye yetecek toplu param yok. borcumu taksitle ödeyebilir miyim?

*

İcralık olmuş bir borcun taksitlendirilmesi iki halde mümkündür:

 • Alacaklının borcu taksitlere bölmeyi, taksitlendirmeyi kabul (muvaffakat) etmesi halinde
 • Hacze gelinmiş ve borcu karşılar miktarda malınız haczedilmişse, borcunu 3 taksitte ödenmesi mümkündür.

Haciz yapılmamış ve alacaklı da borcun taksitle ödenmesini kabul etmiyorsa, icra takibine konu olmuş borç taksitlere bölünmez.

Dernek ile Vakıf arasındaki Farklar

Dernek ile Vakıf arasındaki farklar

Dernek ile Vakıf arasındaki farklar:
Dernek ile Vakıf  insanların sık sık birbirine karıştırdığı iki kavramdır.
Her iki oluşum da birer Sivil Toplum Kuruluşu (STK) olmak yönleri ile benzer olmakla beraber, hukuk açısından birbirinden çok farklı iki kurumsal yapıyı tanımlamaktadır.

Dernek ve Vakıf arasındaki farkları kısaca şöyle belirtebiliriz:

 • Dernek ortak belli bir maksat için, en az 7 kişinin bir araya gelip oluşturdukları bir “kişi topluluğu”dur.
 • Vakıf bir mal varlığının, belli bir maksat için tahsis edilmesi ile oluşur.  Vakıf bir “kişi topluluğu” değil, bir “mal varlığı topluluğu”dur.
 • Dernekler Hukuku ile Vakıflar Hukuku birbirinden farklı mevzuata ve hukuki kaidelere sahiptir  (Hak kaybına uğramamak için  dernek/vakıf ile ilgili işlem yapmadan önce konuyu bilen uzman bir avukattan mutlaka destek almanız önerilir).

Vasiyetname Nasıl Yapılır?

Vasiyetname Nasıl Yapılır

Vasiyetnamemi hazırlamak istiyorum ama vasiyetname nasıl yapılır, nasıl hazırlanır bilmiyorum. Vasiyetname hakkında bilgi verirseniz çok memnun olurum.

*

Üç şekilde vasiyetname yapılması mümkündür.
* Resmi şekilde (Noterde)
* El yazısı ile
* Sözlü olarak

Bu üç farklı şekilde de vasiyetname yapılabilir. Tabii ki her çeşidin kendine has kuralları ve usulleri vardır. Vefatınızdan sonra vasiyetnamenizin iptal edilmesi tehlikesi de vardır. Bu yüzden vasiyetnamenizi hazırlarken bir miras avukatı desteği ile hazırlamanızı hararetle tavsiye ederim.

Vefatınızdan sonra müdahale edemeyeceksiniz; vasiyetnameyi hazırlarken sağlam şekilde yapın.

Hamile Eşe Boşanma Davası

Hamile Eşe Boşanma Davası

Bir kaç yıldır sertleşme sorunu yaşıyorum. İktidarsız olduğum için karımla cinsel birleşmede bulunamıyoruz.

Karım ise bana hamile olduğunu söyledi. Ben iktidarsızken karım nasıl hamile olabilir ki? Hemen boşanmak istiyorum. Boşanabilir miyim?

*

İktidarsız olduğu için karısıyla cinsel ilişkiye giremeyen kocanın karısının hamile kalması karısının zina yaptığını gösterir. Zina sebebiyle boşanma davası açabilirsiniz.

Veysel Danış

İlişki Danışmanı

İlişki Danışmanı

Akademik tanımıyla “Halkla ilişkiler uzmanı“.

Sözlük anlamına göre ilişki danışmanı veya ilişki koçuİlişki danışmanlığı, ilişki koçluğu yapan kimse.

Uygulamaya göre: İlişki Danışmanı insanların ilişkilerini iyi, düzgün, dengeli, sorunsuz ve verimli yürütebilmesi için onlara rehberlik eden, danışmanlık yapan, bilgi ve deneyimleriyle destek veren kişidir.

“İlişki” deyince ne kadar çoğu kişinin aklına karşı cinsle ilişkiler gelse de, ilişki kavramı karşı cinsle ilişki ile sınırlı tutulmaması gerekecek kadar önemli ve geniş kapsamlı bir kavramdır.

Günümüz insanının hayatını incelediğimizde insanların hayatının ilişkilerle örülü olduğunu, hayatın neredeyse tamamının ilişkilerden oluştuğunu görürüz. İlişkileri tanımlamak için daha önce kullanılan “beşeri münasebet” tanımlamasının daha geniş kapsamlı, kapsayıcı olduğunu düşünüyorum. Beşeri münasebet kavramı karşı cinsle ilişkileri kapsadığı gibi, okul arkadaşlarıyla olan ilişkileri, komşularla olan ilişkileri, iş yerindeki arkadaşlarla olan ilişkileri de kapsıyordu. Beşeri münasebet kavramı yerine kullanılan ilişki kavramının da bu ilişkileri kapsar şekilde kullanılması gerektiğini düşünüyorum.

İnsanın hayatında böylesine yoğun ve ağırlıklı şekilde yer alan ilişkilerin sağlıklı ve güzel yürütülmesi kişinin mutluluğunu doğrudan etkilediği için hayati önemdedir. İlişkileri düzgün yürütemeyen, ilişkileri sorunlu olan kişinin başarılı ve mutlu olması neredeyse mümkün değildir. İş yerinde amiriyle iyi ilişki yürütemeyen çalışan işinde yükselemeyecektir; çalışanlarıyla iyi ilişkiler yürütemeyen yönetici çalışanlarından yüksek verim alamayacaktır. Aile içinde ilişkilerini iyi yürütemeyen ebeveyn çocuklarla, gençler anne babalarıyla sürekli çatışacak, ortaya hem anne baba hem çocukların mutsuz olduğu bir aile çıkacaktır. Müşterileriyle iyi ilişkiler kuramayan satışçı az satış yapacaktır. Arkadaşlarıyla iyi ilişkiler yürütemeyen kişi yalnızlaşacak, yalnızlaşma sonunda mutsuz olacaktır. Eşiyle, sevgilisiyle, partneriyle iyi bir ilişki yürütemeyen kişi ilişkide çatışmalara yol açacaktır. İlişkideki çatışmalar zamanla büyüyecek ve belki de ilişkinin bitmesine sebep olacaktır. İlişkisi biten bir insanın mutsuzluğa sürüklenmesi ise tabiidir.

İlişki danışmanı bu ilişkilerin kolayca kurulması, iyi şekilde yürütülmesi ve yönetilmesine destek veren kişidir. Temas ettiği kişilerle rahat şekilde diyalog kurabilen, dostluk kurabilen ve kurduğu bu ilişkileri sorunsuz yürütebilen kişinin diğerlerine göre daha başarılı ve daha mutlu olacağı tabiidir.

"Sorunum Çözülsün Artık" diyorsanız Tıklayın