Eşin Boşanmayı Kabul Etmemesi

Eşin Boşanmayı Kabul Etmemesi

Boşanmak istiyorum ama eşim boşanmayı kabul etmiyor. Ne yapabilirim?

*

Her iki eş de boşanmak istedikleri taktirde “anlaşmalı boşanma davası”  açarak boşanmak mümkündür.

Eşlerden birisi boşanmayı kabul etmiyorsa nizalı (çekişmeli) boşanma davalarındaki boşanma sebebi sayılan hallere dayanarak boşanma davası açmak gerekir.

Çekişmeli boşanma davalarında boşanmak istenilen eşin evliliğin boşanma noktasına gelmesinde daha fazla kusurlu olduğunun ispat edilmesi gerekir.