inci, istiridye

Aldatma Sabıkası

Aldatma Sabıkası

Stefan Zweig demiş ki: Birini aldatan, ötekini de aldatır.

Stefan Zweig’in bu sözü ne müthiş bir sözdür. Ticari ilişkilerden, arkadaşlıklara, sevgililiklere, evliliklere kadar bütün insan ilişkilerinde kullanılabilecek, rehber edinilmesi gereken bir sözdür.

Ceza hukukunda “sabıka” kavramı vardır. Devletler suç işleyen kişilerin işlediği suçları arşivler. Kişilerin bu suç arşivlerine sabıka denir. Daha önce suç işlemiş kişinin suça meyilli olduğu kabul edilir ve devlet bunun için ekstra tedbirler alır. İnsandaki bu meyillilik hali sadece ceza hukukunda değil, bütün ilişkilerde kendini gösterir. Bu sebeple insanların geçmişte ne yaptıkları (backroundları), gelecekte ne yapacaklarına yönelik ipuçları vermesi açısından önemlidir. Bunlara bir tür sosyal, ekonomik, cinsel sabıkalar da diyebiliriz.
Ticari ilişkisinde bir müşteriyi veya muhatabını aldatan tacirin başka birisini de aldatması tabii değil midir?
Karısını/kocasını aldatan bir erkek/kadın diğer ilişkilerinde sadık olabilecek midir?
Sattığı bir malı eksik tartan esnaf diğer müşteriye sattığı malı düzgün tartacak mıdır?

Tabii ki şunu belirtmek lazımdır: İnsan düşünen, sorgulayan bir canlıdır. Bu sebeple her an davranış değişikliğine gitmesi mümkündür. Binaenaleyh daha önce kötü bir fiili yüzlerce defa yapmış olsa dahi, bu kişinin bu yaptıkları için nedamet getirmeyeceği ve bir sonraki işlemde iyi davranmayacağının kesin olarak bilinmesine imkan yoktur. Keza aynı şekilde; daha önce iyi bir fiili yüzlerce defa yapmış olsa dahi, bu kişinin iyi şeyler yapmaktan vazgeçmeyeceği ve bir sonraki işlemde kötü davranmayacağının da kesin olarak bilinmesine imkan yoktur.

Hülasa; insanların geçmiş davranışları gelecekteki davranışları için karine/ipucu/alamet/belirti olur, lakin delil olmaz!

 

Aldatma insanları tanımak istanbul arkadaş edinme yöntemleri kişisel gelişim.

"Sorunum Çözülsün Artık" diyorsanız Tıklayın