Asliye Ceza Avukatı

Asliye Ceza Avukatı

Ceza hukuku uzmanı olan ve ceza davalarına bakan avukatlarceza avukatı” olarak tanımlanmaktadır.

Ceza hukuku davalarına bakan mahkemeler Ağır Ceza Mahkemesi, Asliye Ceza Mahkemesi ve Sulh Ceza Hakimliği şeklinde üç farklı çeşide ayrılmıştır:

Asliye ceza mahkemesinin görevi kanunda şöyle tanımlanmıştır: Kanunların ayrıca görevli kıldığı haller saklı kalmak üzere sulh ceza hakimliği ve ağır ceza mahkemelerinin görevleri dışında kalan dava ve işlere asliye ceza mahkemelerince bakılır.

Asliye ceza mahkemeleri ceza hukukunun temel mahkemeleridir denilebilir. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere, ceza hukukuna ait bir dava veya iş sulh ceza hakimliği ve ağır ceza mahkemesinin görev alanına girmiyor ise o davaya veya işe asliye ceza mahkemesi görev alanındadır denilebilir.

Asliye ceza mahkemeleri ceza hukuku konusunda uzman mahkemelerdir. Ceza hukuku ile ilgili yargılama yaptıkları için Türk ceza kanunu, Ceza muhakemesi kanunu ve sair ceza hukuku ile ilgili mevzuata hakim uzman hukukçulardan oluşturulmuştur.

Kanunların suç olarak gördüğü ve işlenen bu fiillerin cezalandırılması için açılan ve ceza davalarına asliye ceza mahkemeleri baktığı için, asliye ceza mahkemelerinde görülen davaları müdafi veya vekil olarak takip eden, müvekkilini savunma görevi üstlenen avukatlar “Asliye Ceza Avukatı” veya “Asliye ceza davaları avukatı” olarak tanımlanmaktadır.

Asliye Ceza Avukatı

Asliye ceza mahkemeleri ceza davalarına bakan uzman mahkemeler olduğu gibi, asliye ceza avukatı olarak dava takip eden avukatların da ceza hukukunda uzman ceza avukatı olması şüphesiz yargılamanın sağlıklı ilerlemesine katkı yapacaktır.