Avukat Veysel Danış

Din Sebebiyle İşten Çıkarma

Din Sebebiyle İşten Çıkarma

İşverenim başka bir dinden olduğumu öğrenince beni işten çıkardı. Mensup olduğum din sebebiyle işime son verilebilir mi?

İşçinin mensup olduğu din iş akdinin feshi için haklı sebep oluşturmaz. Mensup olduğunuz din sebebiyle işten çıkarılmanız haksız fesih hali oluşturur. İşe geri alınmanız için dava açabilirsiniz. İşe geri dönmeyi arzu etmiyorsanız tazminat haklarınızı talep etmek için dava açabilirsiniz.

 

Kıdem tazminatı işten çıkarma haksız fesih, tazminat avukatı iş kazası davası iş mahkemesi.

Avukat Veysel Danış

Şikayet Sebebiyle İşten Çıkarma

Şikayet Sebebiyle İşten Çıkarma

Çalıştığım işyeri sigortamı yatırmadığı için şikayet etmem beni işten çıkarması için haklı sebep yaratır mı?

Mevzuattan veya sözleşmeden doğan haklarınızı takip etmeniz işverenin iş akdinizi feshetmesi için haklı sebep oluşturmaz. Böyle bir sebepten dolayı işten çıkarılırsanız işe geri alınmak için veya tazminat haklarınızın ödenmesi için dava açabilirsiniz.

 

Kıdem tazminatı işten çıkarma haksız fesih işyerini şikayet, tazminat avukatı iş kazası davası.

"Sorunum Çözülsün Artık" diyorsanız Tıklayın