İş Hukuku Davaları

İş Hukuku Davaları

Dava isimlerinden de anlaşılabileceği gibi iş hukuku davaları iş hayatından kaynaklanan ve genellikle “tazminat” odaklı davalardır.

İş hukukundan kaynaklanan bazı davalar:

  • Kıdem tazminatı davası
  • İhbar tazminatı davası
  • Ücret alacağı davası
  • İşe iade davası
  • Senelik izin alacağı davası
  • İş kazası tazminat davası
  • Sigortalılığın tespiti davası

İş hukukundan kaynaklanan bu davaların çoğu tazminat odaklıdır. Bu sebeple tazminat davası avukatı olan iş hukuku uzmanı avukatlar tarafından takip edilir.

İş hukuku davaları, iş ihtilafları odaklı çalışan İş Mahkemeleri‘nde görülür.