Kaç çeşit hapis cezası vardır

Kaç çeşit hapis cezası vardır

Müebbet, ağırlaştırılmış müebbed falan şeklinde farklı hapis cezaları isimleri duyuyorum. Kaç çeşit hapis cezası var ki?

*

Hapis cezaları Türk Ceza Kanunu’nun 46, 47, 48 ve 49. maddelerinde düzenlenmiştir. Buna göre 3 farklı hapis cezası şekli vardır:

a) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası; hükümlünün hayatı boyunca devam eder.
Kanun ve Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikte belirtilen sıkı güvenlik rejimine göre çektirilir.

b) Müebbet hapis cezası
Müebbet hapis cezası, hükümlünün hayatı boyunca devam eder.

c) Süreli hapis cezası
Süreli hapis cezası, kanunda aksi belirtilmeyen hallerde bir aydan az, yirmi yıldan fazla olamaz.

d) Kısa süreli hapis cezası
Hükmedilen bir yıl veya daha az süreli hapis cezası, kısa süreli hapis cezasıdır.