Avukat Veysel Danış

Senelik İzinde Çalışma

Senelik İzinde Çalışma

Bir işyerinde çalışıyorum, ama aldığım ücretle geçinmekte çok zorlanıyorum. Senelik iznimi alıp ek bir işte çalışmayı planlıyorum. Senelik izne çıktığımda ek işte çalışabilir miyim?

*

İşçinin senelik iznini kullanırken başka bir işte çalışması yasaktır. İşçi senelik izindeyken ücret karşılığında başka bir işte çalışırsa işveren, bu izin süresi için verdiği ücreti geri alabilir.

Senelik izin sürenizi kullanırken başka bir işte çalışmamanızı, dinlenmenizi tavsiye ederim.

 

Ek işte çalışmak istiyorum iş hukuku tazminat avukatı elemanın izin kullanması.

Avukat Veysel Danış

Senelik İzin Vermeme Maddesi

Senelik İzin Vermeme

İşçilerime senelik izin vermek istemiyorum. İş sözleşmesine senelik izin istemediklerine dair madde koyabilir miyiz?

*

Senelik izin hakkından vazgeçilemez. Bu konudaki sözleşmeler hükümsüzdür.

Elemanlarınızla yapacağınız sözleşmelere senelik izin istemediklerine dair madde koysanız dahi ihtilaf halinde bu madde geçersiz sayılacak ve aleyhinize sonuç doğuracaktır. Bu tarz davranışları önermiyoruz.

Doktor, Doctor,

Hastalık İzninin Senelik İzin Sayılması

Hastalık İzninin Senelik İzin Sayılması

Hastalandığım için bir kaç ay önce izin almak zorunda kalmıştım. İşverenim bu kullandığım izni senelik iznime mahsup ettiğini ve senelik izin hakkımı kullandığımı söylüyor; böyle bir şey olabilir mi?

*

İşveren yıl içinde verdiği ücretli veya ücretsiz dinlenme veya hastalık izinlerini senelik izne mahsup edemez.

Hastalığınız sebebiyle almak zorunda kaldığınız izinlerin senelik izinlerinize mahsup edilmesi hukuka aykırı bir haldir. Dava açma hakkınız var.

Senelik İzin Hakkı

Senelik İzin Hakkı

İşgören senelik izne ne zaman hak kazanır?

*

Çalışanın senelik izne hak kazanabilmesi için o işverende 1 senelik çalışma süresini doldurması gerekir.

İşçi işyerinde 1 senelik çalışma süresini doldurduğu taktirde senelik izne hak kazanır.

"Sorunum Çözülsün Artık" diyorsanız Tıklayın