Avukat Veysel Danış

Parmak İzi Bono

Parmak İzi Bono

Borçlumun okuma yazması yok. Senede imza yerine parmak bassa geçerli olur mu, parmak izi ile düzenlenmiş bonoyla icra takibi yapılabilir mi?

*

Türk Ticaret Kanununa göre bonoda borçlunun imzasının bulunması şarttır. Parmak izi ile bono düzenlenmesi hukuk usulüne uygun bir muamele olmayacaktır. Usulüne uygun olarak düzenlenmemiş bir bonoya dayanarak icra takibi yapamazsınız. İcra takibi başlatılsa dahi bu, hukuken durdurulması mümkün bir icra takibi olaraktır.

Avukat Veysel Danış

Sara Hastalığının Boşanmaya Etkisi

Sara Hastalığının Boşanmaya Etkisi

Kocam sara hastası. Sürekli sara nöbeti geçiriyor. Doktorlar tedavisinin mümkün olmadığını söylediler. Hasta bir adamla hayatımı geçirmek istemiyorum. Boşanmak istiyorum, boşanabilir miyim?

*

Sara hastalığı tek başına boşanma sebebi değildir.

Sadece kocanızın sara hastası olması sebebine dayanarak boşanamazsınız. Ancak eşinizin hastalığı sebebiyle evliliğinizde sürekli geçimsizlik yaşıyorsanız şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma davası açabilirsiniz.

Avukat Veysel Danış

Eşe Tecavüzün Boşanmaya Etkisi

Eşe Tecavüzün Boşanmaya Etkisi

Öldürmekle tehdit edilerek silah zoruyla karıma tecavüz edildi. Tecavüz eden de yakalandı. Karımın olayda bir suçu olmasa bile bu olayı unutamıyorum. Çok huzursuzum.  Zina sebebiyle boşanma davası açabilir miyim?

*

Bu olayda karınızın bir suçu olmadığı yani olay onun rızasıyla gerçekleşmediğinden hukuken zina sayılmayacağı için zina sebebiyle boşanma davası açarak boşanamazsınız. Ancak yaşadığınız olaylar evliliğinizi temelinden sarsmış ise şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma davası açabilirsiniz. Bir boşanma avukatı ile görüşmenizi öneririm.

Avukat Veysel Danış

Karşılıksız Çek Nedir

Karşılıksız Çek Nedir

Karşılıksız çek nedir, çek karşılıksız çıktı ne demektir?

*

Çek, bankaya üzerinde yazılı bulunan belli bir miktar parayı lehdara (çekin sahibine) ödenmesi emri veren hukuki bir belgedir.

Karşılıksız çek, keşideci (çeki düzenleyen kişi) çek düzenleyerek lehdara (çeki alan kişiye) vererek bankaya çekte yazılı bulunan rakam parayı ödemesi için bankaya hukuki bir emir gönderdiği halde, bankanın ödemesi gereken miktarda parayı bankaya yatırmadığında, banka bu çekin karşılığı olan bedeli (parayı) lehdara ödeyeceği paranın keşidecinin hesabında mevcut karşılığı olmadığı taktirde bu çeki ödeyemez. Karşılık bedeli keşidecisi tarafından banka hesabına bloke edilmemiş olan çek  karşılıksız çek şeklinde tanımlanır.

Karşılıksız çıkan çekin bedelinin tahsili için 6 ay içinde icra takibi başlatmak gerekir.

Eşin Aldatması Çocukların Velayeti

Eşin Aldatması Çocukların Velayeti

Karımın patronuyla ilişkisi var. Zina sebebiyle boşanma davası açmak istiyorum. Karım boşanma davası açarsam çocukları alacağını söylüyor. Beni aldattığı halde çocukları alabilir mi?

*

Müşterek küçük çocukların velayetinin hangi eşe verileceğini hakim takdir eder. Hakim bu takdirini yaparken küçük çocukların menfaatlerini göz önüne alır.

Yargıtay çocukların velayetlerinin ahlaki bakımdan zina eden eşe verilmemesi gerektiği, buna ancak mecburiyet halinde karar verilebileceği görüşündedir. Aile hukuku davalarında uzman bir avukatla görüşmenizi tavsiye ederim.

Avukat Veysel Danış

Akıl Hastalığı Sebebiyle Boşanma Davası

Akıl Hastalığı Sebebiyle Boşanma Davası

Akıl hastalığı sebebiyle boşanma davası açabilmek için aleyhine dava açılacak eşin akıl hastası olması, hastalığın geçmesine imkan olmadığının doktor raporuyla tespit edilmiş olması ve bu yüzden ortak hayatın çekilmez hale gelmiş olması lazımdır.

Buradan anlaşılacağı üzere eşin akıl hastası olması diğer eşe otomatik şekilde boşanma hakkı vermemektedir. Akıl hastalığının boşanmaya temel teşkil etmesi için kalıcı olması ve evlilik ortak hayatını diğer eş açısından çekilmez hale getiriyor olması gereklidir.

Aleyhine akıl hastalığı sebebiyle boşanma davası açılan eş akıl hastası olması sebebiyle davaya taraf olamaz. Bu sebeple öncelikle hasta eşe bir vasi atanması lazımdır. Hasta eşe vasi atanmadan akıl hastası eş aleyhine sadece boşanma davası değil, hiç bir dava açılamaz.

Avukat Veysel Danış

Cinsel Taciz Sebebiyle İşten Ayrılma

Cinsel Taciz Sebebiyle İşten Ayrılma

Patronum bana cinsel tacizde bulunduğu için işten çıktım. Tazminat alabilir miyim?

*

Cinsel taciz ceza hukuku açısından suçtur. İş hukuku açısından da iş akdini feshi için haklı sebep oluşturur. Çalışan işten kendisi ayrılmış olsa da tazminat alabilir. İstifa etseniz de tazminat alabilirsiniz.

 

 

Cinsel tacize uğradım patronum bana saldırdı işten ayrıldım.

Senelik İzin Hakkı

Senelik İzin Hakkı

İşgören senelik izne ne zaman hak kazanır?

*

Çalışanın senelik izne hak kazanabilmesi için o işverende 1 senelik çalışma süresini doldurması gerekir.

İşçi işyerinde 1 senelik çalışma süresini doldurduğu taktirde senelik izne hak kazanır.

Senelik İzin Ücreti

Senelik İzin Ücreti

Patronum senelik izin kullanırsam ücret alamayacağımı söyledi. Doğru mu?

*

Senelik izin ücretlidir. Çalışanın senelik izin kullandığı günlerin ücreti tam olarak (ve hatta) izne çıkmadan önce peşin ödenir.

"Sorunum Çözülsün Artık" diyorsanız Tıklayın