İş Mahkemesinde Karar Düzeltme

İş Mahkemesinde Karar Düzeltme

İş mahkemesinde açtığım davayı mahkeme reddetti. Temyiz ettik ama karar temyizde de onaylandı. Karara tekrar itiraz edebilir miyiz?

Yargıtay’ın İş Mahkemelerinin hükümlerine ilişkin kararlarına karşı tashih-i karar (karar düzeltme) talep edemezsiniz.

 

Kıdem tazminat davası avukatı iş hukuku.