Almanya’dan Türkiye’ye İcra Göndermek

Almanya’dan Türkiye’ye İcra Göndermek

Almanya’da yaşıyorum. Burada yaşayan bir hemşehrimde alacağım vardı. Alacağım için burada dava açtım ve kazandım. Ama bana borcunu hala ödemedi.

Alman mahkemesinin kararını Türkiye’de icraya verip Türkiye’deki mallarına icra gönderebilir miyim? Bu işlemler için Türkiye’ye gelmem gerekir mi ve kaç defa gelmem gerekecek?

*

Alman mahkemesinden aldığınız kararı Türkiye’de icraya koymanız mümkündür.

Fakat Alman mahkemesi kararının icraya koyulmadan önce Türk mahkemesi tarafından tanınması ve tenfizine karar verilmesi gerekir (bu işleme bir manada Alman mahkeme kararının Türk mahkemesi tarafından onaylanması gibi tarif edebiliriz).

Türkiye’de bir avukat ile konuşup vekaletname göndererek bu işlemlerin halledilmesini sağlamanız mümkündür. Bu işlemler için Türkiye’ye gelmenize gerek yoktur. Vekaletname verdiğiniz avukatınız Türkiye’de gereken işlemleri sizin adınıza yürütecektir.