Terk Sebebiyle Boşanma Davası

Terk Sebebiyle Boşanma Davası

Terk sebebiyle boşanma davası Türk hukuk sistemindeki özel boşanma sebeplerinden birisidir. Eşin evi terk etmesine dayanarak boşanma davası açabilmek için temel şart eşin müşterek “evi terk etmiş olması” ise de, eş evi terk eder etmez terk sebebiyle boşanma davası açılamaz. Terk eden eş aleyhine boşanma davası açabilmesi için eşin evi terk etmesinin üzerinden en az 4 ay geçmiş olması şarttır.

Terk nedeniyle boşanma davası açmadan önce evi terk eden eşe eve dönmesini isteyen bir ihtar çekilmiş olması gerekir. İhtar çekilmemiş ise boşanmaya hükmedilmez. Eve dön ihtarının sözlü, yazılı veya noter ile değil, mahkeme kanalıyla gönderilmesi gerekir.

Evi terk eden eş ihtar neticesinde eve dönerse, terk sebebiyle boşanma davası açabilmenin zemini kalmayacağından boşanma kararı verilmez.

Evi terk eden eşin evi terk etmekte ve eve dönmemekte haklı sebebi var ise (mesela bir hastalığının tedavisi için gitmiş ise) terk sebebiyle boşanma davası kapsamında boşanmaya karar verilemez.

Eve dön ihtarı çeken eş de, eve dönen eş de bu eylemlerinde samimi olmalıdır. Sırf boşanmayı sağlamak veya engellemek için yapılan hareketler mahkeme tarafından değerlendirilecek ve samimi olmayan hareketlere itibar edilmeyecektir. Mahkemeyi yanıltmaya yönelik bu tarz hareketlerden mutlaka imtina etmek gerekir.

Boşanmada Manevi Tazminat

Boşanmada Manevi Tazminat

Boşanacağım eşimden manevi tazminat alabilir miyim?

*

Boşanma yüzünden menfaatleri zedelenen eş, (boşanmada kusuru daha az olmak şartıyla) manevi tazminat isteyebilir. Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakları saldırıya uğrayan eş, kusurlu olan eşten manevi tazminat isteyebilir.

Boşanma sebebiyle kişisel haklarınız veya menfaatleriniz zarar görmüş ise boşanacağınız eşinizden manevi tazminat isteyebilirsiniz.

"Sorunum Çözülsün Artık" diyorsanız Tıklayın