Boşanma Avukatı

Boşanma Avukatı Veysel Danış

Boşanma avukatı kimdir, bir avukat nasıl boşanma avukatı olur; hangi avukatlara boşanma davaları avukatı denir soruları insanların en çok merak ettiği ve avukatlara da en sık sorulan sorulardandır. Bu tanımları açıklayalım:

Boşanma davaları avukatı, "boşanma davalarına bakan avukat"tır. Avukatlık mesleğini yürütürken ağırlıklı olarak boşanma davalarına bakan avukatlar halk arasında boşanma davası avukatı şeklinde tanımlanmaktadır.

Bir avukat nasıl boşanma davası avukatı olur?
Bir avukatın boşanma davaları avukatı olmasının belli, belirli, özel bir ihtisas eğitimi veya sertifikasyonu yoktur. Bir avukat "aile hukuku"na yoğunlaşarak ağırlıklı olarak aile hukuku, aile mahkemeleri ve boşanma davaları dokümanlarını, mevzuatını, içtihatlarını okursa, mesleğini icra ederken ağırlıklı olarak boşanma davalarını yürütürse bu çalışmaları neticesinde boşanma davaları konusunda doğal olarak iyi bir bilgi ve deneyim seviyesine ulaşır. Aile hukukuna, boşanma davalarına bu şekilde özel bir ilgi göstererek belli bir bilgi ve deneyim seviyesine ulaşmış avukatları müvekkilleri ve onu tanıyan diğer kişiler "boşanma avukatı" şeklinde tanımaya, tanımlamaya, tanıtmaya başlarlar.

Veysel Danış da senelerce boşanma davaları ile ilgili çok sayıda kitap, binlerce içtihat okuması ve bir çok boşanma davası yürütmesi neticesinde "boşanma avukatı" olmuştur.

Red edilen bir boşanma davası aynı sebebe dayanarak tekrar açılamaz. Bu kurala sadece şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma davasında 3 sene süre geçmesi şartıyla bir istisna tanınmıştır.

Türk hukukunda boşanma davaları ancak belli boşanma sebeplerine dayanarak açılabilir. Türkiye'de çekişmeli boşanma davaları 5 özel, 1 genel sebebe dayandırılarak açılmak zorundadır. Çekişmeli boşanma davalarına ek olarak bir de anlaşmalı boşanma davası vardır.

Genel Boşanma Sebebi
Şiddetli Geçimsizlik Sebebiyle Boşanma Davası...

Anlaşmalı Boşanma Davası
Anlaşmalı boşanma davaları Türk boşanma hukukunda tarafların boşanma hususunda (tazminat, nafaka, müşterek çocukların velayeti, mal paylaşımı ve sair) bütün konularda tam bir mutabakata vardıkları (anlaştıkları) özel bir dava türü olarak düzenlenmiştir.

Özel Boşanma Sebepleri
* Zina Sebebiyle Boşanma Davası.
* Cana Kast veya Pek Fena Muamele Sebebiyle Boşanma Davası.
* Cürüm (Suç) İşleme veya Haysiyetsiz Hayat Sürme Sebebiyle Boşanma Davası.
* Terk Sebebiyle Boşanma Davası.
* Akıl hastalığı Sebebiyle Boşanma Davası...

Herkesin bilgilenmesi, hukuka aşina olması için sitede bu boşanma davaları hakkında genel bilgiler verilmiştir. Bununla beraber her vaka farklı özellikler gösterir ve her olaya "dosya özelliklerine göre" bakmak gerekir. Sizin yaşadıklarınıza uygun olan boşanma davasının tespit edilmesinin de konunun detayları bilindikten sonra bir hukukçu tarafından yapılması şüphesiz daha doğru olacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayın