Devlet Memuru Dernek Üyeliği

Devlet Memuru Dernek Üyeliği

Devlet memurları derneklere üye olabilirler mi?

*

Asker, polis ve üniversite görevlilerinin derneklere üye olmalarında kanuni sınırlamalar vardır.

Asker, polis ve üniversite çalışanları dışındaki kamu çalışanlarının derneklere üye olmalarında bir kısıtlama yoktur; derneklere üye olabilirler.