Eşin Gururunu Kırma Boşanma Davası

Eşin Gururunu Kırma Boşanma Davası

Eşim çok sinirli ve hırçın. En ufak şeylere bile sinirleniyor ve sık sık gururumu kıracak şeyler söylüyor, hakaret ediyor. Boşanabilir miyim?

*

Eşin hırçın ve asabi olması, eşinin gururunu kırması, hakaret etmesi boşanma sebebidir. Boşanma davası açabilirsiniz.