Haksız Tutuklama Tazminat Davası

Haksız Tutuklama Tazminat Davası

Haksız yakalanmaya, haksız tutuklamaya, haksız hapis yatmaya maruz kalıp bundan maddi-manevi zarar gördükten sonra haklarında takipsizlik veya beraat kararı verilen kişiler gördükleri maddi, manevi zararların giderilmesi maksadıyla Devlet aleyhine tazminat davası açabilirler.

Haksız yakalandığı, haksız tutuklandığı, hapis yatırıldığı halde yapılan yargılama neticesinde masum olduklarına kanaat getirilerek haklarında takipsizlik veya beraat kararı verilen kişilerin gördükleri maddi, manevi zararların giderilmesi maksadıyla Devlet aleyhine açmaları gereken dava “Haksız Yakalanma – Tutuklanma – Hapis Tazminat Davası”dır.

Haksız yakalandığı, haksız tutuklandığı, hapis yatırıldığı halde yapılan yargılama neticesinde masum olduklarına kanaat getirilerek haklarında takipsizlik veya beraat kararı verilen kişilerin bilmeleri ve dikkat etmeleri gereken husus, uğradıkları zararların tazmin edilmesi için açmaları gereken “Haksız Yakalanma – Tutuklanma – Hapis Tazminat Davası”nı açmak için “3 ay” gibi kısa bir süreleri olduğudur. Haksız Yakalanma – Tutuklanma – Hapis Tazminat Davasının en geç 3 ay içinde açılması gerekir. Aksi halde dava süresinde açılmadığı için zamanaşımı gerekçesiyle red edilecektir.

Haksız yakalanma-tutuklanma tazminat davası haksız yakalama, haksız tutuklamalar sebebiyle uğranılan zararların tazmin edilmesi maksadıyla açılır. Haksız yakalanma, haksız tutuklanma sebebiyle maddi zararlara uğranılmış ise “Haksız yakalanma-tutuklanma sebebiyle maddi tazminat davası” açılır. Haksız yakalanma, haksız tutuklanma sebebiyle manevi zararlara uğranılmış ise “Haksız yakalanma-tutuklanma sebebiyle manevi tazminat davası” açılır.

Kişinin zararlarının oluşmasına sebebiyet veren haksız yakalanma, haksız tutuklanma devletin kuvvetleri (Hakim, Cumhuriyet savcısı, polis, jandarma) ile meydana geldiği için tazminat davası Devlet aleyhine açılır.

Haksız tutuklanma sebebiyle açılan dava bir tazminat davası olmasına karşın ceza mahkemelerinde görülür. Bu sebeple haksız tutuklanma için tazminat davası açacak kişilerin davalarını ceza avukatı ile yürütmeleri daha sağlıklı olacaktır.