İhbar Tazminatı Nedir?

İhbar Tazminatı Nedir

İhbar Tazminatı Ne Demektir?

*

İş sözleşmesini karşı tarafa belli bir müddet önce bildirmeden yani ihbar sürelerine uymadan fesheden taraf, karşı tarafa ihbar süresi ücreti kadar bir miktarı tazminat olarak ödemekle yükümlü olur;  bu tazminata “ihbar tazminatı” denir.