İş sözleşmesi nasıl yapılır

İş sözleşmesi nasıl yapılır

İş sözleşmesi yapmanın belli şekli var mıdır? İş sözleşmesi nasıl yapılır?

*

İş sözleşmesinin süresi 1 seneden fazla ise yazılı yapılması gerekir.