Maddi Tazminat Davası

Maddi Tazminat Davası

Maddi bir zarara uğramış olan mağdurun, zarara sebebiyet veren kişi veya kişilerden zararına karşılık olmak üzere bir miktar parayı talep etmesi için açılan dava maddi tazminat davası olarak tanımlanır.

Maddi tazminat davaları sadece “maddi” zararların karşılanmasını talep etmek üzere açılır.

Maddi olmayan (manevi olan) zararların karşılanması maddi tazminat davası kapsamında talep edilmez. Manevi olan zararlar için manevi tazminat davası açılması gerekir.

Muhatabın fiili veya ihmali sebebiyle maddi bir zarara uğradığını iddia eden kişinin tazminat talebiyle açtığı maddi tazminat davasının kabul edilebilmesi için bu maddi zarara uğradığını, bu zararın oluştuğunu çeşitli delillerle ispat etmesi lazımdır.