Avukat Veysel Danış

Zina Sebebiyle Boşanma Davası

Zina Sebebiyle Boşanma Davası

Yazının Özü:  Eşi aldatmanın bir hapis cezası yoktur! Ama eşinin sizi aldatıyorsa boşanarak onu kendinizden mahrum edebilir, maddi tazminat davası, manevi tazminat davası, nafaka davası açarak, çocukların velayetini siz alarak ona hukuk yoluyla ağır bedeller ödetebilirsiniz. Elbette bu davaları yürütmek, daha da önemlisi sizin ve haklarınızın boşanma sürecini güvenlik içinde geçirebilmeniz için iyi bir boşanma avukatı desteğine ihtiyacınız vardır.

*

Günlük kullanımda aldatma, hukuki ve dini tabiriyle zina, argo deyimle boynuzlanma, …  Hangi tabiri kullanırsak kullanalım kötü bir kavram 🙁

Keşke hiç olmasa!  Fakat maalesef “keşke”ler fiili gerçekleri değiştiremiyor. Zina, eşin aldatılması binlerce yıldır bütün kötülüğüne rağmen var olan, devam edegelen bir fiil.

“Zina niçin oluyor”, “insanlar eşlerini neden aldatır”, “zina nasıl önlenebilir” … gibi sorular başka yazılara konu olabilecek başlık olduğundan bu yazıda bunların detaylarına girmeyeceğiz. Bu yazıda konunun hukuki yönü ele alınacaktır.

Eşi aldatmak, zina hemen hemen hiç bir dinde ve hiç bir hukuk düzeninde hoş karşılanmaz. Bütün dinlerde ve hukuk sistemlerinde zinaya çeşitli cezalar, müeyyideler öngörülmüştür. Bu noktada da konunun fazla dağılmaması açısından farklı dinlerin ve hukuk sistemlerinin zina hakkındaki hükümlerin neler olduğuna girmeyip konuyu sadece Türk hukuku açısından ele alacağız.

Yakın bir zaman öncesine kadar zina yapanlar, eşini aldatanlar Türk hukukunda hapis cezası ile cezalandırılıyordu. Fakat yapılan kanun değişikliği ile zina ceza hukuku kapsamında bir suç olmaktan çıkarıldı. Bu sebeple Türk hukukunda halen yürürlükte olan kanunlara göre zina yapmanın, eşi aldatmanın bir hapis cezası yoktur. Bu, eşini aldatanların yüreğine su serpen ama aldatılan eşleri de kızdıran bir durum.

Aldatılmanın İntikamı 🙂

“Hapis cezası kalkmış! Peki beni aldatması yanına kar mı kalacak! Beni aldatmasının bedelini ona mutlaka ödemesi lazım” dediğinizi duyar gibiyim çünkü bu cümleleri aldatılan eşlerden defalarca duydum 🙂  Bunlar aldatılan eşlerin ortak hissiyatını yansıtan cümlelerdir. Endişe etmeyin! Veysel Danış “hapis cezası yoktur” dedi, “eşinizin sizi aldatması cezasız, yanına kalacak” demedi ki!  🙂

Hapis cezası olmaması Türk hukukunda zina yapmanın bir karşılığı, müeyyidesi yoktur anlamına gelmemektedir. Türk hukukunda eşini aldatanların, zina yapanların karşılaşacakları 3 netice vardır:
Eşini aldatan kişi
1 – Zina sebebiyle boşanma davası neticesinde elindeki gül gibi eşinden olmakta, onu kaybetmektedir.
2 – Maddi (ve/veya) Manevi tazminat davası neticesinde tazminatlar ödemeye mahkum olmaktadır.
3 – Nafaka ödemeye mahkum olmaktadır.

Zina sebebiyle boşanma davası kişinin “Kocam beni aldatıyor”, “Karım beni aldatıyor”, “Eşim zina yapıyor” iddiasıyla açtığı boşanma davasıdır. Aldatılan eşin kendisini aldatan eşine verebileceği hiç şüphesiz en büyük ceza ondan boşanarak onu kendisinden sonsuza kadar mahrum etmesidir!

Eşini aldatan kişiye verilebilecek bence en büyük ceza aldattığı eşini kaybetmesidir. Zina sebebiyle boşanma davası sayesinde elindeki (halk tabiriyle “gül gibi”) eşini kaybeden bir de buna ek olarak yüklü miktarda maddi tazminat ve nafaka ödemeye mahkum edilen aldatan eş aldatmasının bedelini ağır şekilde ödemiş olacaktır kanaatindeyim.

Eşinizin sizi aldattığından eminseniz, boşanma davası, maddi tazminat davası, manevi tazminat davası, nafaka davası, … açarak ve ortak çocuklarınız varsa velayetlerini siz alarak sizi aldatmasının bedelini hukuk kuralları içinde ödetebilirsiniz. Elbette bütün bu davaları açmak, yürütmek için öncelikle iyi bir boşanma avukatına ihtiyacınız var.
Boşanma avukatı hukuk desteği vererek sizin ve haklarınızın boşanma sürecini güvenlik içinde geçirmenizde en büyük paya sahip olacak kişidir.

Boşanma davası ile özgürleştikten, yüklü miktarda tazminat ve nafakaya hak kazandıktan sonra artık yeni bir hayata doğru taze bir başlangıç için hazır hale gelmiş olacaksınız.

Unutmayın!  Aldatılmak dünyanın sonu değildir. Yeni bir başlangıç yapabilmeniz için kaderin yarattığı bir fırsat olmadığını nerden biliyorsunuz ki?

Veysel Danış
(Boşanma Avukatı)

Avukat Veysel Danış

Babalık Davası

Babalık Davası

Erkek arkadaşımdan bir çocuğum oldu. Fakat erkek arkadaşım çocuğun ondan olduğunu kabul etmiyor ve çocukla ilgilenmiyor. Ne yapabilirim?

Bu konuda yapabileceğiniz farklı bir çok seçenek akıma geliyor ama detay vermediğiniz için hangi çözümün size en uygun olacağı hakkında tereddüt ediyorum. Öncelikle çocuğunuzun babası aleyhine “Babalık davası” açmanız gerekiyor.

Diğer haklarınız ve haklarınızı almak için neler yapılabileceği hakkında size destek verebilmem için ilişkinizle ilgili detaylı bilmem lazım. Beni aradığınız taktirde size destek vereceğim.

Avukat Veysel Danış

Hukuk Özel Ders İstanbul

Hukuk Özel Ders İstanbul

Yazının Özü:  Veysel Danış “hayat dersi” vermektedir!  bu hayat dersinin içinde “hukuk” da vardır…  Veysel Danış’ın desteği sadece dersleri geçmeye yönelik “hukuk özel ders” vermek değildir! Dersler çok çalışılır, 3’ün, 5’inci, 10’uncu sınav hakkında da olsa bir şekilde geçilir. Fakat bu kadar çok hukukçu mezun edilen bir toplumda kendinize nasıl iyi bir yer bulacaksınız, nasıl mutlu olacaksınız?…..
Ve bunlar, hukuk fakültelerinde anlatılmaz!

İşte Veysel Danış bu sebeple “İyi bir hukukçu nasıl olunur?”, “Başarılı bir avukat nasıl olunur?”, “Mutlu bir insan nasıl olunur?”u anlatmaktadır.

Hukuk dersleri ağır derslerdir. Fakat hukuk bilgilerini öğrenmek zevklidir de. Kişinin kendine güvenini yükseltir. Ben hukuku çok seviyorum. Diğer insanların da hukuku çok sevmeleri, severek öğrenmelerine destek vermek hoşuma gidiyor. Hukuk öğrenmeniz için ihtiyacımız olan tek şey sizin “Öğrenmek istiyorum” cümlesini söylemenizdir. Siz bu cümleyi söylüyorsanız gerisini Veysel Danış halledecektir 🙂
Başarı ve mutluluk tesadüf değildir. Başarınızı, mutluluğunuzu tesadüflere bırakmayın. Yola çıkalım, arkası gelecektir.

*

Günümüzde hukuk eğitimi almak ne Roma dönemi kadar, ne Ortaçağ kadar, ne de Osmanlı dönemi kadar zor değil artık! Mekteb-i Hukuk (Hukuk Fakültesi) kazanmak da ne 1930’lar, 40’lar kadar, ne de 70’ler-80’ler kadar zor değil artık!  Mekteb-i hukuk okumak isteyenlerin çok olmasının da etkisi ile hukuk fakültelerinin sayısı süratle çoğaltıldı; öğrenci alma kapasiteleri büyük oranda arttırıldı.

Fakat tabiatın şaşmaz bir kaidesidir: Bir şeye müdahale ettiğinizde, bir yeri düzeltirken, başka bir yeri bozarsınız! Bu hususta da böyle oldu!  Hukuk okumak, hukuk fakültesi kazanmak kolaylaştı!  Lakin “iyi hukukçu olmak“, “başarılı avukat olmak” hatta “iş bulmak“, “hukuk mesleği ile geçinmekzorlaştı!  Artık pek çok kişi hukuk fakültesi kazanıyor, hukuk eğitimi alıyor.  Fakat bunların ancak pek azı “iyi hukukçu“, “başarılı avukat” olabiliyor 🙁  Veysel Danış’ın hukukçu adaylarına “hayat dersi” vermesi ihtiyacı işte bu sebeple doğmuştur.

Hukuk dersleri sadece hukuk fakültelerinde okuyan öğrenciler için değil, hukuk dersi okutulan siyasal bilgiler, kamu yönetimi, iktisat, açıköğretim gibi fakültelerin öğrencilerini de çok zorlayan derslerdir. Hukuk dersleri her zaman ve her fakültede öğrenci deyimiyle “baba” derslerdendir.

Hukuk özel ders İstanbul

Kendi deneyimlerimden ve yaptığım gözlemlerden biliyorum ki bir öğrencinin bir derste başarılı olabilmesi için o dersin müfredatta niçin olduğunun yani o okuldaki öğrencilere o dersin niçin okutulduğunun, o okul öğrencilerinin o dersi niçin öğrenmeleri gerektiği sorusunun öğrencinin kafasında net bir şekilde cevaplanmış olması ve derste anlamadığı, anlamadan atladığı hiç bir konu olmaması gerekiyor. Zira bir dersin oluşturan konular bir bütünlük oluşturur ve birbirleri ile bağlantılıdır. Dersi öğrenmeye çalışan hocanın konuyu tam izah etmemesi, öğrencinin derse girmemesi, dikkatini derse vermemesi, konunun özünü kavrayamaması veya sair herhangi bir sebeple o konuyu öğrenmemesine rağmen sonraki konulara geçer ise konulardan oluşan zincirin halkaları arasında ilk kopukluk meydana gelecektir. Konular zincirinde oluşan bu ilk kopukluğun etkisi ile kısa bir süre sonra başka işlenecek başka bir konunun da anlaşılmasına sebep olacak ve böylece zincirde ikinci kopukluk meydana gelecektir. Ve maalesef bu döngü giderek sıklaşan aralıklarla bir daha, bir daha, bir daha tekrar etmeye devam eder.

İdeal olan, konulardan oluşan zincirde kopma oluşmasına müsaade etmemek, mahal vermemektir. Fakat hepimiz biliyoruz ki hayat dümdüz bir çizgi şeklinde hep aynı ve ideal bir şekilde gitmiyor. Öğrencinin o gün hastalık veya herhangi bir sebeple derse girememesi, “havasında” olmadığı için kendini derse verememesi, konunun karmaşık olması ve sair sebeplerle konular zincirinde kopukluk oluşması hayatın akışı içinde normal bir durumdur. Fakat ders konularında bu şekilde kopukluk oluştuğunda öğrencinin o konuyu çalışarak arayı kapatması gerekir ki oluşan bu ilk kopukluk başka konuların da kopmasına sebebiyet vermesin, zemin oluşturmasın.

Konular zincirinde öğrencinin o gün derse girmemesi, kendini derse vermemesi gibi sebeplerden ilk kopukluk oluşmuş ise öğrencinin ekstra çaba harcayarak, biraz daha fazla ders çalışarak kapatması, tolere etmesi mümkündür. Fakat ders konusunun karmaşık olması yüzünden öğrenci konuyu dinlediği, işlediği, çalıştığı halde anlamamış ve kopukluk bu sebeple oluşmuş ise öğrenen kişinin bunu ekstra ders çalışarak, çaba harcayarak tek başına nötralize etmesi çok zordur. Olan, genellikle öğrenen kişinin daha o konuyu, o konuda oluşan kopukluğu halledemeden, hemen peşi sıra gelen konularda da yeni takılmalar, kopukluklar yaşamasıdır.

Hukuk özel ders İstanbul

Ders konularında özellikle konuların karmaşıklığı yüzünden anlayamamak sebebiyle kopukluklar yaşamaya başladığını hisseden kişi bu sürecin önünü mutlaka ve bir an önce kesmelidir zira bu süreç önü kesilmediği taktirde çok kısa bir süre içinde bir döngüye dönüşecek, başka ders konularında da takılmalar yaşanmasına sebebiyet verecektir.

Bu sürecin önünü kesmenin en güzel yolu bu işi bilen birilerinden destek almaktır. Konumuz hukuk dersleri olduğu için de hukuk derslerinin içeriğini, mantığını, tekniğini bilen birisinden özel ders alarak bu sürecin önü kesilerek döngüye ve başarısızlığa dönüşmesi engellenmelidir. Çünkü biliyoruz ki başarı ve mutluluk tesadüf değildir. Tesadüflere bırakılamaz, bırakılmamalıdır!

Bütün hukuk severlerin başarılı ve mutlu olmaları dileği ile…

Av. Veysel Danış

Avukat Veysel Danış

Anlaşmalı Boşanma Davası

Anlaşmalı Boşanma Davası

Karı kocanın her ikisi de boşanmak istiyor, boşanma ve boşanmanın neticelerinde anlaşmış, aralarında tam bir mutabakat oluşmuş ise açılması gereken dava “anlaşmalı boşanma davası”dır.

Anlaşmalı boşanma davası açabilmek için evlenme tarihinden en az 1 sene geçmiş olmalıdır.

Anlaşmalı boşanma davasının boşanma ile neticelenebilmesi için
* Evlilik en az 1 yıl sürmüş olmalı
* Eşler mahkemeye birlikte başvurabilir veya bir eşin açtığı davaya diğer eş itiraz etmeyip davayı kabul etmeli
* Eşler duruşmaya bizzat gelmeli ve boşanma iradelerini hakime bizzat açıklamalı
* Hakim tarafların ifadelerinde bir fesad olmadığına kanaat getirmeli
* Eşler boşanmanın mali neticelerinde anlaşmış olmalı
* Müşterek küçük çocuk varsa, eşler çocukların durumu hakkında da anlaşmış olmalı
* Hakim, eşlerin anlaştıkları hususlardaki anlaşmalarını uygun bulmalı

 

 

Anlaşmalı boşanma avukatı danışma aile mahkemesi anlaşmalı boşanmak istiyorum.

Avukat Veysel Danış

Şiddetli Geçimsizlik Boşanma Davası

Şiddetli Geçimsizlik Boşanma Davası

Yazının Özü:  Boşanmak isteyen kişilerin şunu bilmeleri gerek ve yeterlidir: Şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma davası boşanma argümanları açısından en geniş imkanlara sahip boşanma davası çeşididir. Bununla beraber çok karmaşık bir davadır. Ve bütün davalar gibi “kazanmak” için açılır. İyi bir boşanma avukatından destek almak, davayı kazanmak, boşanıp rahat etmek ve bir an önce yeni bir hayata başlayabilmek için size pek çok avantaj sağlayacaktır.

*

Boşanma dokümanlarında “şiddetli geçimsizlik” en sık rastlanan kavramdır. Bunun sebebi “şiddetli geçimsizlik” halinin Türk hukukunda genel boşanma sebebi olarak kabul edilmesidir. Eşlerin dayandıkları boşanma sebepleri medeni kanunda düzenlenen diğer “özel boşanma sebepleri“nin hiç birine girmiyorsa, boşanma davasının genel boşanma davası olan “şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma davası” olarak açılması hukuki mecburiyettir.

Şiddetli geçimsizlik boşanma davası boşanmak için genel bir dava olduğu için bir çok avantajı vardır. Fakat boşanma için temel argüman olarak “şiddetli geçimsizlik” kavramını esas aldığı için de en çetrefilli, en karmaşık boşanma davası türüdür diyebiliriz.

Şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma davasının avantajlarının başında şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma davasının her hangi bir zamanaşımı süresine tabi olmama gelir. Bunun anlamı şudur: Boşanmak isteyen eş şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma davası açmak için bir zaman süresi ile kısıtlı değildir, her zaman, ne zaman isterse açabilir.

Bu boşanma davası türünün diğer bir avantajı da delil esnekliğidir. Davayı ispat edebilmek için dayanılabilecek delillerin sunulmasında diğer boşanma sebeplerine göre çok daha avantajlı, geniş imkanlar vardır.

Diğer boşanma sebeplerine dayanan boşanma davalarına kıyasla böylesine önemli avantajları olmakla beraber şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma davasının en büyük handikabı davanın kabulü (boşanmaya karar verilmesi) için “şiddetli geçimsizliğin” mutlaka ispat edilmesi gereğidir. “Şiddetli geçimsizlik” gibi muğlak ve genel bir kavram nasıl “mutlaka ispat edilecek”tir?  Şiddetli geçimsizliğin ispatının zorunlu olması şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma davasını en çetrefilli, en karmaşık boşanma davası haline getirmektedir.

Şiddetli geçimsizliğin dava içinde ispat edilmesi doğal olarak boşanma avukatlarını en çok zorlayan husustur. Çünkü dava (boşanma) buna göre kabul veya red edilecektir!

Peki bu nasıl sağlanabilir?

Boşanma ile ilgili dokümanlar, sitelere bakıldığında “şiddetli geçimsizlik”, “müşterek hayat çekilmez hale gelmesi”, “kusur oranı”, “evlilik birliğinin sarsılması”, vesaire, vesaire bir sürü kavramdan bahsedildiği görülür. Bir boşanma avukatı olarak Veysel Danış da hiç şüphesiz bu kavramlardan bahsedip ziyaretçiyi bayabilir 🙂

“Nasıl boşanabilirim?”

Veysel Danış boşanmak isteyen kişilere bu kavramlardan bahsetmenin manasız olduğu olduğu kanaatindedir. Boşanma davalarını araştıran kişilerin kafasını kurcalayan soru “Nasıl boşanabilirim?”dir. Mevzunun özü budur. Bu kavramlar ise mesleğe ait teknik kavramlardır ve kendi içinde bir çok ayrımlar içermektedir. Bu kavramlardaki ayrımları bir çok hukukçu öğrenmekte zorlanmakta, takip ettikleri boşanma davaları reddedilmekte iken 3-5-20 cümle ile site ziyaretçisine nasıl anlatılabilir ki!  Eksik bilgi, hiç bilgi olmamasından çok daha daha tehlikelidir. Çünkü bilgisi olmayan kişi eyleme geçmez, böylece korunaklı kalır. Fakat eksik, yalan-yanlış bilgisi olan kişi (bir de bu bilgilerini tam, kendisini de alim zannederek) “Tamam, ben işi çözdüm, haydi bismillah!” deyip harekete geçer ve maalesef çoğu zaman da bunun sonu zarar, ziyan olur. Ne güzel bir atasözüdür: Yarım hoca dinden, yarım doktor candan eder! Veysel Danış “bilgi vereyim” diye insanların kafalarının daha da karıştırılmasına karşıdır.

Boşanmak isteyen kişilerin şunu bilmeleri gerek ve yeterlidir: Şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma davası boşanma argümanları açısından en geniş imkanlara sahip boşanma davası çeşididir. Bununla beraber çok karmaşık bir davadır. Ve bütün davalar gibi “kazanmak” için açılır. İyi bir boşanma avukatından destek almak, davayı kazanmak, boşanıp rahat etmek ve bir an önce yeni bir hayata başlayabilmek için size pek çok avantaj sağlayacaktır.

Veysel Danış
(Boşanma Avukatı)

*

(Yazı devam edecek)

Şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma davasının boşanma ile neticelenebilmesi için
* Eşler arasında şiddetli geçimsizlik bulunmalı
* Bu geçimsizlik sebebiyle müşterek hayat çekilmez hale gelmiş olmalı
* Davacının kusuru, davalının kusurundan daha az olmalı
* Ortak hayatı çekilmez hale getirecek derecede, evlilik birliğinin devamına imkan vermeyecek nitelikte ve şiddetli bir geçimsizliğin mevcut ve sabit olması lazımdır.

Avukat Veysel Danış

Deneme Süresi Nedir?

Deneme Süresi Nedir

Deneme süresi nedir?

Deneme Süresi, iş sözleşmesi yapılmakla beraber tarafların birbirlerini denemesi için kararlaştırılan, işçi ve işverenin herhangi bir tazminatla sorumlu olmadan iş sözleşmesini feshedebileceği müddettir.

"Sorunum Çözülsün Artık" diyorsanız Tıklayın