Mirasçıların Sorumluluğu

Mirasçıların Sorumluluğu

Mirasçılar murisin (miras bırakanın) borçlarından sorumlu mudur?

*

Mirasçılar tereke (miras) borçlarından sorumludur.