Aileyi Temsil Yetkisi

Aileyi Temsil Yetkisi

Aileyi kim temsil eder?

*

Türk Medeni Kanunu’na göre eşlerin ikisi de aileyi tek başına temsil etmeye yetkilidir.