Doğmamış Çocuğun Mirası

Doğmamış Çocuğun Mirası

Doğmamış çocuk miras alır mı?

*

Cenin sağ doğarsa, mirasçı olur; çocuk ölü doğarsa mirasçı olmaz.