Avukat Veysel Danış

Aynı İsimle Dernek Kurulması

Aynı İsimle Dernek Kurulması

Aynı isimle mevcut bir başka dernekle aynı adı taşıyan bir dernek kurabilir miyiz?

İlke olarak aynı isimle birden çok dernek kurulması mümkündür. Aynı adı taşıyan bir başka derneğin mevcudiyeti sizin o isimde bir başka dernek kurmanıza mani değildir. Fakat bu ilke genel bir ilkedir ve istisnaları vardır. Aynı isimle başka bir dernek kurulabilmesine engel olacak bu istisnalara denk gelip zorluklar yaşamamanız için bir dernekler hukuku avukatından destek almanızı öneririm.

 

Aynı ad ile dernek kurulması dernekler hukuku avukatı derneğe isim belirlenmesi.

Avukat Veysel Danış

Devlet Memuru Dernek Üyeliği

Devlet Memuru Dernek Üyeliği

Devlet memurları derneklere üye olabilirler mi?

Asker, polis ve üniversite görevlilerinin derneklere üye olmalarında kanuni sınırlamalar vardır. Asker, polis ve üniversite çalışanları dışındaki kamu çalışanlarının derneklere üye olmalarında bir kısıtlama yoktur; derneklere üye olabilirler.

 

Derneğe üye olmak  dernekler hukuku avukatı dernek üyelik kısıtlamaları hakkında bilgi.

Avukat Veysel Danış

Derneğin Amacı

Derneğin Amacı

Bir dernek kuracağız. İleride faaliyet yaparken sıkıntı yaşamadan geniş bir yelpazede etkinlik gösterebilmek için dernek amacı olarak 5-6 başlık hazırladık. Bir sakıncası olur mu?

Hukuken her derneğin sadece bir amacı olabilir ve bunun derneğin tüzüğünde açıkça belirtilmesi gerekir. Derneğinize 5-6 tane amaç belirlemeniz dernekler hukukuna aykırı olacaktır. Hukuka aykırı hükümler ihtiva eden tüzükler dernekler müdürlüğü tarafından tasdik edilmeyip düzeltmeniz talebiyle size iade edilecektir. Derneğinizin faaliyet alanını geniş tutabilmenizde derneğiniz tüzüğünü dernekler hukuku uzmanı bir hukukçunun kaleme alması size büyük kolaylık sağlayacaktır. Bir dernekler hukuku avukatı ile görüşerek destek almanızı öneriyorum.

 

Dernekler hukuku avukatı dernek tüzüğü derneğe tüzük hazırlamak derneğin amacı.

Avukat Veysel Danış

Derneğin Ticari İşler Yapması

Derneğin Ticari İşler Yapması

Para kazanmak, ticari iş yapmak için dernek kurabilir miyiz?

Dernekler mahiyeti itibariyle “kar amacı gütmeyen” kuruluşlardır. Bu nitelikleri sebebiyle ticari iş yapmaları hukuki mevzuat ile yasaklanmıştır.

Şunu da belirtmekte fayda vardır: “Dernekler kar amacı güdemez” genel ilkesini “derneklerin para kazanması yasaktır”, “dernekler hiç bir şekilde para alamazlar” şeklinde anlamamak lazımdır. Dernekler para alabilirler (mesela üyelik aidatı), hatta mal da alıp-satabilirler (ticari işletme kurmak suretiyle). Bir derneğin amacını gerçekleştirebilmesi için maddi kaynağa, gelire ihtiyacı olduğu bir gerçektir. Fakat gelirin mutlaka hukuka uygun şekilde elde edilmesi gerekir.

Bir derneğin hangi faaliyeti, nasıl yapacağına üyeleri ve yönetim kurulu karar verir. Ve tabii ki derneğin yapacağı bütün iş ve işlemlerin dernekler hukuku mevzuatına uygun olması gerekir. Aksi halde bundan sorumlu tutulacak ve bunun karşılığı olan müeyyidelere muhatap olacaktır.

Öncelikle kurmayı düşündüğünüz derneğin “amacı”nı ve “bu amacı gerçekleştirmek için yapmayı öngördüğünüz faaliyetleri” belirlemenizi, sonra da dernekler hukuku uzmanı bir avukattan destek almanızı tavsiye ederim.

 

Derneğin para kazanması dernekler hukuku avukatı ticari işletmesi dernek aidatı.

Avukat Veysel Danış

Dernek Tüzüğü Hazırlama

Dernek Tüzüğü Hazırlama

Bir dernek kurmak istiyoruz. Dernek için bir tüzük hazırlamamız gerektiğini öğrendik. Derneğimiz için tüzük nasıl hazırlayabiliriz?

Dernek kuruluşunda kullanabileceğiniz tüzük örneklerine internette bir çok sitede ve dernek kuruluşunu anlatan bir çok kitapta ulaşabilirsiniz. Bu sitelerde/kitaplarda verilen hazır tüzük şablonları üzerinde kendine uygun değişiklikleri yaparak kullanabileceğiniz, derneğinize tüzük oluşturabileceğiniz yazar. Bu doğrudur! kullanabilirsiniz buna bir mani yok! Fakat çok tehlikelidir ve yanlıştır! ve kesinlikle yapmamanızı önerdiğim bir hareket tarzıdır; çünkü:
1 – Tüzük hukuki bir belgedir. Hukuki bir belgenin bir hukukçunun kaleminden çıkması ileride yaşayacağınız bir çok hukuki problemi, daha doğmadan önüne geçecektir.
2 – Tüzük, bir manada “derneğin anayasası”dır. Derneğin bütün iş ve işlemleri “tüzüğüne” uygun olmak zorundadır. Bu sebeple tüzüğün kurucuların iradesine, derneğin hedef ve amaçlarına uygun, derneğin bu hedef ve amaçlara gitmesini sağlayabilecek, engel olmayacak hükümlere sahip olması gerekir.

Yukarıdaki iki madde göz önünde bulundurulmadan hazırlanan bir tüzük kullanılarak kurulan bir derneğin ilerleyen zamanda amaçlarına ulaşması, kurucularının, üyelerinin iradelerini gerçekleştirmesi çok zor, hatta imkansız olacaktır. Mevcut tüzüğün dernek amaçlarına, hedeflerine cevap verememesi sebebiyle tüzük değişikliği yapmak zaruret haline gelecektir. Ki bu da derneğin ve dernek üyelerinin zamanının, enerjilerinin, kaynaklarının israfı olmasına sebep olacaktır.

Derneğin ileriki senelerde yürüteceği faaliyetleri, karşılaşacağı muhtemel riskleri hesaba atmadan hazırlanmış bir tüzük dernek yöneticilerinin pek çok sorun yaşamalarına sebep olacak ve çalışmalarını çok zorlaştıracaktır.

Derneğinize tüzük hazırlarken bu hususları göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederim.

 

Dernek tüzük hazırlama dernekler hukuku avukatı dernek tüzüğü.

Avukat Veysel Danış

Dernek Bağış Kampanyası

Dernek Bağış Kampanyası

Derneğimizde kütüphane oluşturmak istiyoruz. Bunu için bir kitap bağış kampanyası açarak kitap toplamak istiyoruz. Bunun için hukuken bir işlem yapmamıza gerek var mı?

Derneğinizde kütüphane oluşturma fikriniz ve çabanız çok güzel. Öncelikle bu çabanızı tebrik ederim. Dernek olarak kitap bağış kampanyası yürütmeniz mümkündür. Ancak bağış kampanyasını tabii ki resmi prosedürler uyarak yürütmeniz gereklidir. Resmi prosedürlere uymadan, yetkili resmi mercilerden gerekli izin ve onayları almadan yardım kampanyası yürüten kurumların yöneticileri hakkında hapis istemiyle ceza davası açılmakta ve ayrıca topladıkları yardım malzemeleri müsadere edilerek el konulmaktadır. Yürütmeyi düşündüğünüz kitap bağış kampanyasını başlatmadan önce bu ağır cezai müeyyidelere maruz kalmamak için resmi şekilde, yetkili resmi mercilerden gerekli izin ve onayları almanızı şiddetle öneririm.

Yardım toplama kampanyası yürütebilmeniz için gerekli işlemlerin yapılarak zorunlu olan izinlerin alınması için bir dernekler hukuku avukatı ile görüşerek destek almanızı öneririm. Avukatınız gerekli işlemleri yaparak gerekli izin ve onayları alarak kampanyanızı hukuka uygun ve sorunsuz şekilde yürütebilmenizi sağlayacaktır.

 

Dernek, dernekler hukuku avukatı bağış kampanyası yardım toplama.

Avukat Veysel Danış

Dernek Yardım Kampanyası

Dernek Yardım Kampanyası

Dernek olarak fakir vatandaşlara dağıtmak üzere elbise toplama kampanyası yapmak istiyoruz. Hukuki olarak ne yapmamız gerekiyor?

Derneklerin yardım toplama kampanyası açarak yardım toplaması mümkündür. Ancak bunun için yetkili resmi mercilerden gerekli izinlerin ve onayların alınması şarttır.

Resmi mercilerden gerekli izin ve onaylar alınmadan yardım toplama faaliyeti yapan kurum yöneticileri hakkında hapis cezası talebiyle cezai işlem yapılmakta, topladıkları yardımlar da müsadere edilmektedir.

Yardım toplama kampanyası yürütmek için gerekli resmi prosedürler hakkında bilgi almak ve gerekli işlemlerin yürütülmesi için bir dernekler hukuku avukatı ile görüşmeniz sizi ileride bir çok problem yaşamaktan kurtaracaktır.

 

Dernek yardım toplama kampanyası, dernekler hukuku avukatı hukuk.

"Sorunum Çözülsün Artık" diyorsanız Tıklayın