Avukat Veysel Danış

Ortak Giderlere Katılmama

Ortak Giderlere Katılmama

Komşumuz kaloriferden yararlanmak istemediği, petekleri söktürdüğü gerekçesiyle kalorifer giderine katılmıyor. Buna hakkı var mı?

Kat maliki ortak yer ve tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçerek gider payını ödemekten kaçınamaz. Ortak yer veya tesisten yararlanmasa dahi gider payını ödemek zorundadır.

 

Ortak Giderlere Katılmama, ortak giderleri ödememe istanbul, avukat Veysel Danış hukuk danışmanlığı bina yönetimi.

Avukat Veysel Danış

Ortak Yerlerde Tadilat

Ortak Yerlerde Tadilat

Binanın ortak yerlerinde değişiklik, tadilat, ilave yapmanın şartları nelerdir?

Kat malikleri kendi başlarına ortak yerlerde bir değişiklik yapamazlar. Kat maliki bütün kat maliklerinin rızası olmadan ortak yerlerde inşaat, tamirat, değişiklik veya ilaveler yapamaz.

Ortak yerlerin faydalarının çoğaltılmasına yarayacak yenilik veya ilavelerin yapılabilmesi için kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğuyla karar vermeleri gerekir. Ortak yerlerin faydalarının çoğaltılması için yapılan yenilik veya ilavelerin giderleri yeniliklerden faydalananlar tarafından, faydalanma oranına göre ödenir.

 

Ortak yerler tadilat istanbul Veysel Danış danışmanlık avukat bina yönetimi.

Avukat Veysel Danış

Ortak Gider Tazminat Davası

Ortak Gider Tazminat Davası

Komşum asansörle yük taşıdığı için asansör arızalandı. Asansörün tamir masraflarına katılmak zorunda mıyım?

Ortak giderlere kat maliklerinden birinin kusurlu bir hareketi sebep olmuşsa gidere katılanlar bu zarara sebep olanlara rücu edip zararlarının ödenmesi için tazminat davası açabilirler.

 

Ortak giderler tazminat davası istanbul Veysel Danış hukuk danışmanlığı avukat.

Avukat Veysel Danış

Yöneticinin Hesap Vermesi

Yöneticinin Hesap Vermesi

Yönetici ne zaman hesap verir?

Yönetici,

* yönetim planında gösterilen zamanlarda (veya)

* her sene Ocak ayında, (veya)

* kat maliklerinin yarısının istemesi üzerine gelir ve giderlerin hesabını vermek mecburiyetindedir.

 

Yöneticinin hesap vermesi istanbul Veysel Danış hukuk danışmanlığı avukat,

Avukat Veysel Danış

Bina Duvarına Reklam Almak

Bina Duvarına Reklam Almak

Binamızın dış duvarını reklam için kiralayabilir miyiz?

Binanın dış duvarları veya çatısının reklam maksadıyla kiralanabilmesi için kat maliklerinin oy birliğiyle buna karar vermesi gerekir.

 

Bina duvarına reklam almak, duvar reklamı istanbul avukat Veysel Danış hukuk danışmanlığı.

Avukat Veysel Danış

Tamirat İzni

Tamirat İzni

Üst kat komşumuzun tuvaleti bizim kata damlıyor. Komşumuz bunu tamir ettirmediği gibi yöneticinin tamir ettirmesine de izin vermiyor. Ne yapabiliriz?

Kat maliki bağımsız bölümünde meydana gelen arızanın tamiri için bağımsız bölümüne giriş müsaadesi vermeye ve gerekli işlerin yapılmasına tahammül etmek zorundadır. Ama bu müsaade yüzünden kat malikinin bir zararı olursa tamirattan faydalanan taraf bu zararı ödemek zorundadır. Komşunuz dairesindeki arızayı tamir ettirmeye ve zararınızı karşılamaya mecburdur. Zararlarınız için tazminat davası açabilirsiniz.

 

Tamirat izni tazminat davası avukatı istanbul Veysel Danış  hukuk danışmanlığı tazminat davaları hakkında.

"Sorunum Çözülsün Artık" diyorsanız Tıklayın