Eşin Boşanmaya Razı Olması

Eşin Boşanmaya Razı Olması

Eşim boşanmaya razı oldu. Artık anlaşmalı boşanabilir miyiz?

*

Bu soruya cevap verebilmek için olayınızda anlaşmalı boşanma davasının diğer unsurlarının da gerçekleşip gerçekleşmediğine bakmak lazım.  Şu kadarını söyleyelim ki anlaşmalı boşanma davasının kabulü için eşlerin boşanmayı kabul etmesi yetmez.