Eşin Boşanmaya Razı Olması

Eşin Boşanmaya Razı Olması

Eşim boşanmaya razı oldu. Artık anlaşmalı boşanabilir miyiz?

Bu soruya cevap verebilmek için olayınızda anlaşmalı boşanma davasının diğer unsurlarının da gerçekleşip gerçekleşmediğine bakmak lazım.  Şu kadarını söyleyelim ki anlaşmalı boşanma davasının kabulü için eşlerin boşanmayı kabul etmesi yetmez.