Avukat Veysel Danış

Avukat Kime Lazım, Avukat Ne zaman Lazım?

Avukat Kime Lazım, Avukat Ne zaman Lazım?

avukat-veysel-danisLaf artık klişeleşmiştir:  “Hukuk, herkese bir gün lazım olabilir”!..  Fakat bu yazı, bu lafın da ötesinde “Avukat herkese lazım, avukat her zaman lazımdır” düşüncesiyle kaleme alınmıştır.

Hukuk, yaşayan bir bilim dalıdır; ve sadece gelecekte bir gün lazım olabilecek değil, her gün lazım olan bir kavramdır.

Belki bu konuda, hukuk kurumları ve hukuk kuralları bilgisi şeklinde ikili bir ayırıma gidilebilir. Evet Hukuk denince, insanların aklına miras avukatı, ceza avukatı, boşanma avukatı gelir; ama hukuk, ceza hukuku, miras hukuku ve boşanma davalarından çok daha derin ve geniş kapsamlıdır. Nitekim bütün bilim dallarının kitapları arasındaki kalınlık rekorları hukuk kitaplarına aittir! En kalın kitaplar hukuk kitaplarıdır. Bir çok okuyucu kitapçılardaki cilt-cilt, kalın-kalın hukuk kitaplarını görmüştür. Ve üstelik Hukuk kitapları o kadar kalın basılmalarına rağmen, o kalınlık yetmemekte, bir de birkaç cilt (!) şeklinde basılmaktadır. Ve işte hukukçu, bu kalın ve ciddi ve “soğuk” kitaplarla (bir manada) cebelleşen insandır.

Hukukçu olmayan sıradan sokaktaki insan’ın gözüyle hukuk “soğuk”tur! Zira sokaktaki adam’ın hukuk’u hissettiği zamanlar genellikle hukuk’un soğuk yüzünün baskın olduğu anlar’dır. Ne zaman hisseder hukuk’u sıradan/sokaktaki insan? Bir “hak”kı ihlal edildiğinde, muhataplarıyla bir ihtilaf yaşadığı ve bu ihtilaf “Mahkeme”lik safhaya geldiğinde… Adliye koridorları, “Polis”in gelmesi, “Karakol”a gidilmesi, “Savcılık”ta ifade verilmesi, … Ve evet, bunlar çok sevimsiz, kimsenin yaşamak istemediği, yaşamış ise de hatırlamak istemediği durumlardır.

Günlük hayatta ise insanların hukukla teması ya hukuk ile ilgili bir tv programına katılan bir “hukukçu”nun (çoğu zaman) onların anlamadığı/anlamını bilmedikleri bir sürü kelime ile kurduğu ağdalı cümleler ve bu ağır dil yetmiyormuş gibi x kanunun y maddesi uyarınca … diye giden cümleler veya kitapçıda keyifle gezinirken, kalınlıklarıyla insanı ürküten hukuk kitaplarını görmekle oluyor.

Halbuki evet belki “hukuk bu değil” diyemeyiz; ancak, “hukuk”un da hakkını vermek açısından en azından şunu rahatlıkla ve kesinlikle söyleyebiliriz ki, “hukuk, sadece bunlar değil”!
“Hukuk”u böyle algılamak, “hak”kın çoğulu, hak(lar) manasında olan hukuk’un hak’ını yemek, hukuk’a haksızlık etmek olur!

Bu algılar/algılamalar elbette yanlış değil. Böyle algılanıyor olması “hukuk”un “hava”ya benzemesindendir!
Bir çoğumuz ve hatta herkes havanın ne kadar önemli, hayati ve değerli, ne kadar onsuz olmaz birşey olduğunun farkında değildir! bunun farkında ise bile, günlük hayatında bunu çok önemsemez, çünkü hava “nasılsa var”dır, bu “olağan”dır ve üstünde durulacak bir husus değildir (gibi algılanır). Ne zaman ki havadan yoksun kalma tehlikesi baş gösterir, havanın ne kadar hayati olduğu o zaman anlaşılır.

Aslında hukuk, tıpkı hava gibi her günümüzde hatta her anımızda bizimle birliktedir, hatta içimizdedir! Zira eğer bugün huzur içinde evlerimizde oturabiliyorsak, yataklarımızda uyuyabiliyorsak bu, hukukun sağladığı hukuki düzen sayesindedir.

Hukuk, sadece okullarda okutulan bir bölüm veya sadece bir meslek değildir!
Hukuk, normları (anayasa, kanunlar, tüzükler, yönetmelikler ve sair tüm düzenleyici işlemler), mensupları (hakimler, savcılar, avukatlar, polisler ve sair adli personel), kurumları (Yasama, Yürütme ve Yargı’ya bağlı tüm kurumları) büyük bir harmoniyle birleştirir ve tüm bunlardan “hukuk düzeni”ni oluşturur. Ve işte fertler/bireyler, hukuk diliyle hukuk düzeni diye adlandırılan bu büyük yaşam havuzunda yaşamlarını sürdürürler.

Balık için su ne ise, insan için hukuk odur. Fakat şair Hayali’nin “Ol mahiler ki derya içredirler deryayı bilmezler” (O balıklar ki denizin içindedir, denizi bilmezler) dizelerinde dediği gibi nasıl ki denizdeki balık denizin farkında değilse, insanlar da hukukun öyle farkında değillerdir! Ne zaman ki deniz kirlenir/bulanır veya denizden çıkarılır, balık o zaman idrak eder/anlar denizin, suyun kıymetini, meğer deniz/su ne kadar mühim imiş diye!..
Ve madem hukuk, insanlar için bu kadar önemlidir, hayatidir, insanlar buna bigane (kayıtsız) kalmamalıdır.

Amacımız ve dileğimiz, insanların hukukla yaşamakta olduğu bu iç içeliğin farkına varması ve haklarına daha iyi sahip çıkabilmeleri için hukuklarını ve hukuku daha iyi tanıyabilmelerine katkı yapmaktır.

Hukuk, orjin olarak aslen Arapça kökenli bir kelimedir ve hak kelimesinin çoğul hali yani haklar anlamındadır. İnsanın haklarına sahip çıkabilmesi, savunabilmesi, insanca bir yaşam sürebilmesi ancak haklarını yani hukukunu, yani Hukuk’u bilmesi ile mümkün olabilir. Haklarını bilmeyen bir ferdin haklarını savunması/koruması mümkün olamayacağı gibi, haklarını koruyamayan bireyin insanca bir yaşam sürebilmesi de mümkün değildir! Hukuk’u/hakları öğrenmek, onları savunabilmenin/koruyabilmenin ön şartıdır.

Hukukun egemen olmadığı yerde, zorbalık ve güç’lünün kuralları egemen olacaktır. Zorbalık ve güçlünün egemen olduğu bir düzende ise insanların mutlu bir yaşam sürmesi mümkün değildir.

Sağlam ve sağlıklı bir hukuk düzeni ancak bilgiyle donanmış bilinçli bireylerle mümkün olabilir ve/veya korunabilir. Bu çalışmamızla bu büyük ve erdemli çabaya katkı yapabilmeyi umuyoruz.

Toplumsal yaşamın tüm normlarını kapsayan bu bilim dalının bilgileriyle donandıkça, bireyin kendine güveni, toplumla da barışıklığı artar. Kişi hukukla biraz ilgilenildiğinde hukukun aslında hiç de zor, somurtkan yüzlü veya soğuk ve binlerce sayfalık kitapların ezberlenmek zorunda olduğu bir veri yığını olmadığı, aksine ezberin hiç gerekmediği ve zaten veri fazlalığı sebebiyle ezberin aslında imkansız olduğu hemen görülecektir.

Hukuku seven, haklarını bilen, kendine güvenen, toplumla barışık, erdemli bireyler oluşmasına katkı yapmayı amaçladık. Bu amacımıza hukuka “merhaba” diyerek destek vereceğinizi umuyoruz.

Av. Veysel Danış

Avukat Veysel Danış

Hukuk Danışmanlığının Devamlılık Özelliği

Hukuk Danışmanlığının Devamlılık Özelliği

Hukuk danışmanlığı hizmeti hukukçuların (ve genellikle avukatların ) verdiği bir hizmet ise de avukatlık ve diğer bir çok meslek ve hizmet dalından farklı özellikleri var hukuk danışmanlığının: Hizmetin alımı için ihtiyacın doğmuş olması gerekmemesi;  ve hizmetin devamlılık arz etmesi…

İktisadın klasik ilkesine göre ihtiyaç talebi, talep de arzı doğurur.

Hukuk danışmanlığı ve Mali danışmanlık (Finans Danışmanlığı) hizmetlerinin “ihtiyaç” ile “talep” arasındaki bu klasik ilişkiye istisna teşkil ettikleri kanaatindeyim.  İktisattaki ilkeye göre bir mal veya hizmete ihtiyaç duyan kişi bu ihtiyacın tatmini için harekete geçer. Buna örnek olarak ayakkabıya ihtiyaç duyan kişinin ayakkabı alma arayışına girmesi, kalacak bir yere ihtiyaç duyan kişinin otel arayışına girmesi hallerini gösterebiliriz.  Ayakkabıya ihtiyaç duymayan kişinin ayakkabı arayışına girmemesi ve ayakkabı almaması, keza evi olan bir kişinin kalacak bir yere ihtiyaç duymaması ve otel odası tutmaması normal, olağan ve hatta olması gereken bir haldir. Kalacak evi olan bir kişinin kalmayacağı halde bir otel odası kiralamasını normal, olağan, mantıklı bir davranış olarak tanımlamak pek mümkün değil herhalde.

Fakat Mali danışmanlık, diğer adıyla Finansal Danışmanlık için aynı iddiada bulunulabilir mi? Böyle bir iddia kanaatimce Mali Danışmanlık için de, Hukuk Danışmanlığı için de yanlış olacaktır. Zira mali danışman ve hukuk danışmanı, ticari ve sosyal hayatında güvenli işlemler yapabilmesinde kişinin en büyük yardımcılarıdır.

Finans ve hukukun taalluk ettiği, ilintili olduğu konular hem çok fazladır; ekonomi ve hukuk hayatla içiçe olan iki bilim dalıdır. İnsanlar günlük hayatları süresince küçük-büyük sürekli finansal ve hukuki muameleler yaparlar. Bu tabii bir mecburiyettir zira bir sosyal ortamda yaşamaktadır insanlar; ve bu sosyal ortamın belli bir sosyal ve hukuki düzen içinde işlemesi de tabii bir lüzumdur.

Para ile yoğun ilişkisi olan kişi ve kurumların mutlaka mali danışmanlık almaları gerektiğini düşünüyorum. Kişi ve kurumların hukuk danışmanlığı almalarına ihtiyaç doğuran sebepler ise iki tanedir:
* Para ile yoğun ilişki
* İnsanlarla yoğun ilişki

İnsanlarla yoğun ilişki kuran, yaşayan kişilerin ihtilaflar yaşaması kaçınılmazdır. Ve bu ihtilaflar meydana geldiğinde onların güvende kalmasını sağlayacak olan hukukçu ve mali müşavirlerinin verdiği tavsiyeler olacaktır.

Veysel Danış

Avukat Veysel Danış

Avukat Ne Zaman Lazımdır?

Avukat Ne Zaman Lazımdır?

Avukat Veysel Danış

Hukuk danışmanlığı, avukat ne zaman lazımdır?  Sadece hukuki bir problem olunca (mı?) lazımdır avukat ve hukuk danışmanlığı!

Ülkemizde çoğu insan maalesef “Problemim yokken niye avukata gideyim/niye hukuk danışmanlığı alayım” veya “müşterilerim/eşim/ortaklarım/komşularım/… ilişkilerimi avukat olmadan da yürütebiliyorum işte! Niye avukat tutup hukuk danışmanlığı için boşuna para vereyim ki?..” diye düşünmekte…

Bu düşünce ilk bakışta doğru gibi gözükür!.. Doğru gözükür çünkü ilişkide henüz bir problem yaşanmadığı için hukuk danışmanlığı için avukata müracaat gereksiz, manasız, faydasız, fuzuli masraf, fuzuli uğraş gibi algılanmakta. Fakat bu düşünce tarzının yanlış olduğunu yüzlerce defa hem yaşadım, hem gözlemledim. Bu düşünce tarzı kesinlikle yanlıştır!.. Çünkü işin uzmanından yardım almadan, babadan kalma yöntemlerle yürütülen iş ve ilişkilerde sonunda bir gün problemler oluştuğunu yüzlerce defa gözlemledim.

Peki insan ihtiyaç duymadığı bir malı/hizmeti niye alsın ki? Bunun cevabı elbette “korunmak için!”dir. Neyden korunmak? Muhtemel risklerden tabii!..
Bu duruma yüzlerce örnek verilebilir ise de, biz bir kaç örnek vermekle yetineceğiz:

* Lastikçiye gitmek için arabamızın lastiklerinin patlamasını, bizi yolda bırakıp perişan etmesini beklemek mi doğrudur?
Yoksa lastik patlamamışsa dahi, belli periyotlarla lastikçiye gitmek ve lastikleri kontrol ettirmek mi daha doğrudur?..

* Dişçiye gitmek için dişlerimizin çürümesini, ağrımasını beklememiz mi doğrudur?
Yoksa dişlerimiz daha çürüyüp elimizden gitmeden dişçiye gidip onları nasıl koruyacağımızı öğrenmemiz mi daha doğrudur?..

* Çocuğumuzu doktora götürmemiz için hasta olmasını beklemek mi doğrudur?
Yoksa çocuk daha hasta olmadan periyodik şekilde doktora götürüp, gelişmesinin normal olup olmadığını kontrol ettirmemiz, doğru besleyebilmemiz için tavsiyelerini almamız, aşılarını yaptırarak hastalıklara karşı direncini arttırıp kolayca hasta olmasını engellememiz mi daha doğrudur?

* Evimize, işyerimize yangın söndürücü almamız için yangın çıkmasını beklememiz mi gerekir?
Elbette ki daha yangın çıkmadan evvel yangına hazırlıklı olmak ve yangın çıkarsa söndürebilmemiz için gerekli tedbirleri almak gerekir.

Peki bir kişiye veya kuruma avukat ne zaman lazımdır?

Şurası kesindir ki, uzmanlığa verilen para asla gereksiz harcanmış bir para değildir; ve yaratacağı faydalar ve/veya engelleyeceği zararlar şeklinde kat kat fazlası ile bize geri dönecektir.

Ülkemizde insanlarımızın koruyucu/önleyici bu hizmetlere yeteri kadar talep göstermemesinde, bu hizmetlerin maliyetlerinden çekinmelerinin önemli bir etken olduğu kanaatindeyim. Size sevindirici bir bilgi vereyim: kontrol maksatlı koruyucu/önleyici hizmetlerin maliyetleri zannedildiğinden çok düşüktür. Çünkü bu hizmetler müşavirlik düzeyindedir ve hangi meslekte olursa olsun yüzeysel işlemlerdir. Lastikçi arabanızın lastiklerinin genel durumunu ve hava miktarını kontrol edecektir;
Diş hekimi dişlerinizde çürük başlangıcı veya probleme yaratabilecek başka bir belirti olup olmadığını kontrol edecek, genel bir ağız muayenesini yapacaktır; Doktor çocuğunuza aşı yapacaktır; Avukat da size yürütmekte olduğunuz ilişkide güvende olmanız için nasıl davranmanız gerektiği hakkında tavsiyelerde bulunacaktır.

Avukatın hukuk danışmanlığı koruyucu/önleyici maksatlı bu kontrol hizmetleri yüzeyseldir ve ücreti de fazla yüksek olmayacaktır. Bunların maliyetinden de korkmamak lazımdır; zira bu küçük maliyetlere karşılık size sağlayacağı koruyuculuk, sizi uzak tutacağı riskler ve bu risklerin gerçekleşmesi halinde yaşayacağınız sıkıntı ve yapmak zorunda kalacağınız masraf miktarlarıyla kıyaslandığında, bu hizmetlere ödenen ücretler tabiri caizse devede kulak kalacaktır.

Siz hukuk sever dostlarıma naçizane tavsiyem şudur ki, koruyucu/önleyici maksatlı bu işlemleri ihmal etmeyin… Konuyu hukuk özelinde ele alırsak, avukattan hukuk danışmanlığı almak için ilişkilerinizde problemin doğmasını beklemeyin. Sizi temin ederim avukata “bu ilişkide problem doğmasını nasıl engelleyebilirim?” diye sormak, “bu problemi nasıl çözebilirim?” diye sormaktan çok daha kolay ve ucuz olacak, güvenli, dertsiz, stressiz bir hayat yaşamanıza büyük katkısı olacaktır.

Av. Veysel Danış

"Sorunum Çözülsün Artık" diyorsanız Tıklayın