Kullanılmayan Senelik İzinler

Kullanılmayan Senelik İzinler

Senelik iznimi kullanamadan işten çıkarıldım. Kullanmadığım senelik izinlerimin ücretini alabilir miyim?

*

İş sözleşmesi sona erdiği zaman hak kazanıp da kullanmadığı senelik izin ücretleri işçiye ödenmesi gerekir.

Senelik izinlerinizi kullanamadan işten çıkarıldığınıza göre, kullanmadığınız bu senelik izin ücretlerinizin size ödenmesi gerekir.

Avukat Veysel Danış

Senelik İzin Vermeme Maddesi

Senelik İzin Vermeme

İşçilerime senelik izin vermek istemiyorum. İş sözleşmesine senelik izin istemediklerine dair madde koyabilir miyiz?

*

Senelik izin hakkından vazgeçilemez. Bu konudaki sözleşmeler hükümsüzdür.

Elemanlarınızla yapacağınız sözleşmelere senelik izin istemediklerine dair madde koysanız dahi ihtilaf halinde bu madde geçersiz sayılacak ve aleyhinize sonuç doğuracaktır. Bu tarz davranışları önermiyoruz.

Doktor, Doctor,

Hastalık İzninin Senelik İzin Sayılması

Hastalık İzninin Senelik İzin Sayılması

Hastalandığım için bir kaç ay önce izin almak zorunda kalmıştım. İşverenim bu kullandığım izni senelik iznime mahsup ettiğini ve senelik izin hakkımı kullandığımı söylüyor; böyle bir şey olabilir mi?

*

İşveren yıl içinde verdiği ücretli veya ücretsiz dinlenme veya hastalık izinlerini senelik izne mahsup edemez.

Hastalığınız sebebiyle almak zorunda kaldığınız izinlerin senelik izinlerinize mahsup edilmesi hukuka aykırı bir haldir. Dava açma hakkınız var.

İş Mahkemesinin Yokluğu

İş Mahkemesinin Yokluğu

Çalıştığım işyerine dava açmak istiyorum ama bizim burda iş mahkemesi yokmuş. Dava açamayacak mıyım?

*

Davanızı tabii ki açabileceksiniz. İş Mahkemesi bulunmayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemesi iş ihtilaflarını İş Mahkemesi sıfatıyla görür ve karara bağlar.

Bulunduğunuz yerde İş Mahkemesi olmadığına göre davanız Asliye Hukuk Mahkemesinde açılacaktır.

Davanızı kendiniz yürütmeye çalışacağınız anlaşılıyor ama bilgi eksiğiniz de anlaşılıyor. İş hukuku ile ilgilenen bir avukattan destek almanızı öneriyorum.

Avukat Veysel Danış

İş Mahkemesinde Karar Düzeltme

İş Mahkemesinde Karar Düzeltme

İş mahkemesinde açtığım davayı mahkeme reddetti. Temyiz ettik ama karar temyizde de onaylandı. Karara tekrar itiraz edebilir miyiz?

*

Yargıtay’ın İş Mahkemelerinin hükümlerine ilişkin kararlarına karşı tashih-i karar (karar düzeltme) talep edemezsiniz.

Avukat Veysel Danış

İş Hukuku Davaları

İş Hukuku Davaları

Dava isimlerinden de anlaşılabileceği gibi iş hukuku davaları iş hayatından kaynaklanan ve genellikle “tazminat” odaklı davalardır.

İş hukukundan kaynaklanan bazı davalar:

  • Kıdem tazminatı davası
  • İhbar tazminatı davası
  • Ücret alacağı davası
  • İşe iade davası
  • Senelik izin alacağı davası
  • İş kazası tazminat davası
  • Sigortalılığın tespiti davası

İş hukukundan kaynaklanan bu davaların çoğu tazminat odaklıdır. Bu sebeple tazminat davası avukatı olan iş hukuku uzmanı avukatlar tarafından takip edilir.

İş hukuku davaları, iş ihtilafları odaklı çalışan İş Mahkemeleri‘nde görülür.

"Sorunum Çözülsün Artık" diyorsanız Tıklayın