Miras Bırakanın Mirasa Müdahalesi

Miras Bırakanın Mirasa Müdahalesi

Muris (miras bırakan) mirasçısının miras payını başka birine bırakabilir mi?

*

* Muris mirasçılarının ancak mahfuz hisse (saklı pay) kabul edilen kısımları dışında kalan bölümünde tasarrufta bulunabilir. Vasiyetname yapabilir, araba devredebilir, gayrimenkul tapusu verebilir.

* Murisin mirasçıların mahfuz hisselerine tecavüz eden tasarrufları geçersizdir. Bu tasarrufların mahfuz hisseyi kapsamayacak şekilde düzeltilmesi için dava açılması gerekir.