Mirastan Feragat Edenin Miras Hissesi

Mirastan Feragat Edenin Miras Hissesi

Mirastan feragat eden mirastan pay alabilir mi?

*

Mirastan feragat eden mirasçı mirasçılık sıfatını kaybeder. Mirastan pay alamaz.