Mirasın Reddi

Mirasın Reddi

Mirasçı kendisine kalan mirası reddedebilir mi?

*

Mirasçılar kendilerine kalan mirası almak zorunda değildir; mirası red etme hakkına sahiptirler.