Kullanılmayan Senelik İzinler

Kullanılmayan Senelik İzinler

Senelik iznimi kullanamadan işten çıkarıldım. Kullanmadığım senelik izinlerimin ücretini alabilir miyim?

*

İş sözleşmesi sona erdiği zaman hak kazanıp da kullanmadığı senelik izin ücretleri işçiye ödenmesi gerekir.

Senelik izinlerinizi kullanamadan işten çıkarıldığınıza göre, kullanmadığınız bu senelik izin ücretlerinizin size ödenmesi gerekir.

Avukat Veysel Danış

Senelik İzin Vermeme Maddesi

Senelik İzin Vermeme

İşçilerime senelik izin vermek istemiyorum. İş sözleşmesine senelik izin istemediklerine dair madde koyabilir miyiz?

*

Senelik izin hakkından vazgeçilemez. Bu konudaki sözleşmeler hükümsüzdür.

Elemanlarınızla yapacağınız sözleşmelere senelik izin istemediklerine dair madde koysanız dahi ihtilaf halinde bu madde geçersiz sayılacak ve aleyhinize sonuç doğuracaktır. Bu tarz davranışları önermiyoruz.

Senelik İzin Hakkının Bölünmesi

Senelik İzin Hakkının Bölünmesi

Senelik izin hakkımı 5-6 günlük dilimler halinde kullanabilir miyim?

*

Senelik izin süresi ancak tarafların anlaşması ile ve en çok 3 parçaya bölünebilir. Senelik izin hakkının parçalı kullanılması halinde her bölüm 10 günden az olamaz.

Senelik İzin Günleri

Senelik İzin Günleri

Senelik izin kaç gündür? Kaç gün senelik izin kullanabileceğim?

*

Elemana verilecek ücretli senelik izin süresi işçinin hizmet süresine göre belirlenir.

Senelik izin süresi;
* 1-5 sene hizmeti olan işçiye 14 gün,
* 5-15 sene hizmeti olan işçiye 20 gün,
* 15 seneden fazla hizmeti olan işçiye 26 günden az olamaz.
* 18 yaşından küçük veya 50 yaşından büyük işçilerin senelik izinleri 20 günden az olamaz.

Bu ilkeler ışığında senelik izin sürenizi hesaplayabilirsiniz.

Doktor, Doctor,

Hastalık İzninin Senelik İzin Sayılması

Hastalık İzninin Senelik İzin Sayılması

Hastalandığım için bir kaç ay önce izin almak zorunda kalmıştım. İşverenim bu kullandığım izni senelik iznime mahsup ettiğini ve senelik izin hakkımı kullandığımı söylüyor; böyle bir şey olabilir mi?

*

İşveren yıl içinde verdiği ücretli veya ücretsiz dinlenme veya hastalık izinlerini senelik izne mahsup edemez.

Hastalığınız sebebiyle almak zorunda kaldığınız izinlerin senelik izinlerinize mahsup edilmesi hukuka aykırı bir haldir. Dava açma hakkınız var.

Senelik İznin Bölünmesi Talebi

Senelik İznin Bölünmesi Talebi

Patronum senelik İznimi bir defada değil üç parça şeklinde kullanmamı istiyor. Ben ise bütün iznimi bir defada kullanıp iyice dinlenmek istiyorum. Senelik iznimi parçalı şekilde kullanmak zorunda mıyım?

*

Senelik izin işveren tarafından bölünemez. Senelik izin süresi ancak tarafların anlaşması ile bölünebilir.

Senelik İzin Hakkı

Senelik İzin Hakkı

İşgören senelik izne ne zaman hak kazanır?

*

Çalışanın senelik izne hak kazanabilmesi için o işverende 1 senelik çalışma süresini doldurması gerekir.

İşçi işyerinde 1 senelik çalışma süresini doldurduğu taktirde senelik izne hak kazanır.

Senelik İzin Ücreti

Senelik İzin Ücreti

Patronum senelik izin kullanırsam ücret alamayacağımı söyledi. Doğru mu?

*

Senelik izin ücretlidir. Çalışanın senelik izin kullandığı günlerin ücreti tam olarak (ve hatta) izne çıkmadan önce peşin ödenir.

"Sorunum Çözülsün Artık" diyorsanız Tıklayın