Vasiyetnamenin İptali

Vasiyetnamenin İptali

Murisin yapmış olduğu vasiyetname iptal ettirilebilir mi?

*

Gerekli şartları taşımıyorsa vasiyetname iptal ettirilebilir. Vasiyetnamenin iptali için dava açılması gerekir.