Trafik Kazası Tazminat Davası

Trafik Kazası Tazminat Davası

Trafik kazası geçirdim. Bu trafik kazası yüzünden sakat kaldım. Maddi tazminat davası ve manevi tazminat davası açmak istiyorum. Ne yapmamı önerirsiniz?

*

Trafik kazaları yüzünden maalesef bir çok kişi mağdur olmakta hatta sakat kalmaktadır. Bu üzücü neticelere sebebiyet verenlerin ödemeleri gereken bedel hukuk sisteminde maddi tazminat davası ve manevi tazminat davası olarak düzenlenmiştir.

Trafik kazalarından kaynaklanan maddi ve/veya manevi tazminat davalarında en çok dikkat edilmesi gereken unsurlardan birisi dava hakkının mürur-u zamana (zamanaşımına) uğramamasıdır. Maddi ve/veya manevi tazminata esas olan haklar belirli süreler kullanılmazsa mürur-u zamana uğramakta ve maalesef talep edilemez hale gelmektedir. Trafik kazasından oluşan mağduriyetiniz için açacağınız maddi tazminat ve manevi tazminat davalarınızı haklarınız müruru zamana uğramadan bir an önce açmanızı tavsiye ederim.

Trafik kazası davalarında uzman bir tazminat davası avukatı ile görüşmeniz hukuken güvende kalmanıza katkı yapacaktır.