Yönetim Kurulu Üye Sayısı

Yönetim Kurulu Üye Sayısı

Dernek yönetim kurulu kaç kişiden oluşmalıdır?

*

Derneklerin yönetim kurulu asgari 5 kişiden oluşmalıdır. 5 asgari kişi sayısıdır ve bunun üstü bir adet belirlenebilir.