Boşanma Davası Çeşitleri

Boşanma Davası Çeşitleri

Türk hukukunda ancak belirli sebeple boşanma davası açılabilir. Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenen boşanma sebepleri üç başlık altında toplanabilir:

* Anlaşmalı boşanma davası

* Şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma davası
Şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma davası Türk hukukunda genel boşanma sebebi olarak kabul edilmektedir.

* Özel sebeplere dayanan boşanma davaları
– Zina sebebiyle boşanma davası
Kötü muamele sebebiyle boşanma davası (Cana kast veya pek fena muamele sebebiyle boşanma davası)
Cürüm işleme veya haysiyetsiz hayat sürme sebebiyle boşanma davası
Terk sebebiyle boşanma davası
Akıl hastalığı sebebiyle boşanma davası

Bir boşanma davası ancak ve sadece yukarıdaki sebeplere dayanarak açılabilir. Başka sebebe dayanarak boşanma davası açılamaz.

Hangi boşanma davasının açılmasının uygun olduğu ancak boşanacak eşler dinlenip evlilikteki problemler anlaşıldıktan sonra belirlenebilir.