Boşanma Davasında En İyi Avukatlar

Boşanma Davasında En İyi Avukatlar

Avukat Veysel DanışBoşanma arefesinde olup haklarını en iyi şekilde savunacak iyi bir boşanma avukatı arayışında olan insanların en çok merak ettikleri ve sordukları soru “Boşanma davasında en iyi avukatlar kimlerdir?” sorusudur. Fakat kanaatimce bu afaki bir sorudur. Bu soruya cevap vermek zordur ve hatta başka bir soru ile karşılık verilmesi mecburidir kanaatindeyim: Kime göre, neye göre?! Dolayısıyla bu soruyu “Boşanma davalarında en iyi avukat filancadır” şeklinde kişi ismi vererek cevaplamanın yanlış olacağı, ilke bazlı cevap vermenin daha doğru olacağı kanaatindeyim.

Boşanma davasında en iyi avukat” olmanın ölçütü nedir, ne olmalıdır? Boşanma davaları hakkındaki bilgisi, birikimi, deneyimi mi? Boşanma davasını çabuk neticelendirmesi mi? Boşanma davası sebebiyle ona anlatılan sırları koruması, davayı sahiplenmesi yani “güvenilir” olması mı? Boşanma davası ücretinin “ucuz” olması mı? Davayı kazanabilmek için iddiayı/savunmayı zekice tasarlaması mı? Ofisinin pahalı bir semtte, şaşaalı bir dekorasyona sahip olması mı? … Hiç şüphesiz bu sorular arttırılabilir. Bu ve diğer soruların belki birinin, belki de hepsinin cevabı “Evet“; fakat belki de birisinin ve hatta belki hepsinin cevabı “Hayır“dır! İşte bu sebeple yazının başında “Kime göre” ve “Neye göre” sorularını ortaya koydum.

Bu soruların cevabı 1 tane değildir. Cevap, müvekkile göre değişkenlik gösterir. Kimi müvekkil dava takibi için avukata düşük ücret ödemeyi önemserken, kimi müvekkil avukatının güvenilir, bilgili, deneyimli olmasını önemser. Çünkü müvekkillerin hayata, davalarına, olaylara bakışları farklılıklar gösterir.

Her konuda geçerli olan, her mesleğin “iyi şekilde” yapılabilmesi için gerekli olan 3 temel özellik vardır: Zeka, bilgi, deneyim.

İyi bir hukukçunun karşılaştığı vakaları kavrayabilmesi, davaları müvekkili lehine çevirebilmesi için şüphesiz çok zeki ve çok sağlam bir mantığa sahip olması lazımdır. Bu lüzum sebebiyledir ki hukuk okumak isteyen öğrencilerin üniversite giriş sınavında dile hakimiyet, mantık, muhakeme gerektiren soruların hemen hemen hepsini doğru cevaplaması gerekmektedir.

İyi bir avukat olabilmenin ikinci şartı “bilgi”dir. Boşanma davalarıyla ilgili mevzuatı, içtihat kararlarını bilmesi, hakim olması mesleğini icra ederken (boşanma davasını yürütürken) elini çok güçlendiren bir unsurdur.

Bir meslek insanın zeka ve bilgiden kaynaklanan gücüne güç katan diğer bir unsur da “tecrübe”dir. Tecrübe meslek adamının mesleğini sahada icra ederken topladığı pratik bilgiler ile oluşur. Bir meslek insanı mesleğini ne kadar çok icra ederse o kadar çok vaka görecek, o kadar çok tecrübe sahibi olacaktır. Tabii olarak bu ilke boşanma avukatı için de geçerlidir. Bir avukat ne kadar çok boşanma davası takip ederse o kadar tecrübe sahibi olacaktır.

Daha önceki yazılarımızda belirttiğimiz gibi “boşanma avukatı” aile hukukunu ve özellikle boşanma davalarını meslek hayatının merkezine koymuş, kendini aile hukuku, boşanma davaları, velayet, nafaka, tazminat davası konularında yetiştirmiş avukattır.

Yılların deneyimlerinden sonra Veysel Danış’ın kanaati bir çok meslek erbabında olduğu gibi, boşanma avukatının en önemli özelliğinin “güvenilir” olması gerektiğidir. Güven, avukat-müvekkil ilişkisinde en önemli unsurdur. “Güvenilirlik”in üzerinde mutlak surette hassasiyetle durulması gerekli en önemli unsur olduğu kanaatindeyim.

Güvenilir, zeki, boşanma hukukunda kendini geliştirmiş, aile hukuku mevzuatına ve boşanma ile ilgili içtihatlara hakim olan ve yeteri bir çok boşanma davası takip ederek tecrübe kazanmış avukatlar elbette “en iyi boşanma avukatları” olarak tanımlanabilirler.