Derneğin Ticari İşler Yapması

Derneğin Ticari İşler Yapması

Para kazanmak, ticari iş yapmak için dernek kurabilir miyiz?

*

Dernekler mahiyeti itibariyle “kar amacı gütmeyen” kuruluşlardır. Bu nitelikleri sebebiyle ticari iş yapmaları hukuki mevzuat ile yasaklanmıştır.

Şunu da belirtmekte fayda vardır: “Dernekler kar amacı güdemez” genel ilkesini “derneklerin para kazanması yasaktır”, “dernekler hiç bir şekilde para alamazlar” şeklinde anlamamak lazımdır. Dernekler para alabilirler (mesela üyelik aidatı), hatta mal da alıp-satabilirler (ticari işletme kurmak suretiyle). Bir derneğin amacını gerçekleştirebilmesi için maddi kaynağa, gelire ihtiyacı olduğu bir gerçektir. Fakat gelirin mutlaka hukuka uygun şekilde elde edilmesi gerekir.

Bir derneğin hangi faaliyeti, nasıl yapacağına üyeleri ve yönetim kurulu karar verir. Ve tabii ki derneğin yapacağı bütün iş ve işlemlerin dernekler hukuku mevzuatına uygun olması gerekir. Aksi halde bundan sorumlu tutulacak ve bunun karşılığı olan müeyyidelere muhatap olacaktır.

Öncelikle kurmayı düşündüğünüz derneğin “amacı”nı ve “bu amacı gerçekleştirmek için yapmayı öngördüğünüz faaliyetleri” belirlemenizi, sonra da dernekler hukuku avukatı ile görüşmenizi tavsiye ederim.