Dernek ile Vakıf arasındaki Farklar

Dernek ile Vakıf arasındaki farklar

Dernek ile Vakıf arasındaki farklar:
Dernek ile Vakıf  insanların sık sık birbirine karıştırdığı iki kavramdır.
Her iki oluşum da birer Sivil Toplum Kuruluşu (STK) olmak yönleri ile benzer olmakla beraber, hukuk açısından birbirinden çok farklı iki kurumsal yapıyı tanımlamaktadır.

Dernek ve Vakıf arasındaki farkları kısaca şöyle belirtebiliriz:

  • Dernek ortak belli bir maksat için, en az 7 kişinin bir araya gelip oluşturdukları bir “kişi topluluğu”dur.
  • Vakıf bir mal varlığının, belli bir maksat için tahsis edilmesi ile oluşur.  Vakıf bir “kişi topluluğu” değil, bir “mal varlığı topluluğu”dur.
  • Dernekler Hukuku ile Vakıflar Hukuku birbirinden farklı mevzuata ve hukuki kaidelere sahiptir  (Hak kaybına uğramamak için  dernek/vakıf ile ilgili işlem yapmadan önce konuyu bilen uzman bir avukattan mutlaka destek almanız önerilir).