Avukat Veysel Danış

Miras Davası

Miras Davası

Türkçeye yerleşmiş ilginç bir deyim var: Ölüm hak, miras helal

Hakikaten çok güzel bir deyim. كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ (Kullu nefsin zaaiqatul mavt) (Ankebut suresi 57.ayet) ayeti ve binlerce senelik hayat deneyimleri ile sabittir ki herkes ölmektedir!  ve yine sabittir ki ölenler öbür tarafa hiç bir şey götürememektedir. Ölen şahıs neleri varsa, ne toplayıp neler biriktirdiyse hepsini dünyada bırakıp gitmektedir.

Şahsın ölümü sonrasında dünyada bıraktığı mallara, mülklere “miras malı” denir. Sahibi de artık vefat ettiği (öldüğü) için bu mallar(ın mülkiyeti) “mirasçı” diye tanımlanan akrabalarına intikal eder (geçer).

Dünyanın bildiğimiz, alıştığımız düzenine göre para, mal, mülk elde edebilmek için çalışmak, çalışmak, çalışmak gerekir. Buna mukabil miras çalışmadan mala, mülke sahip olmamız demektir. Zira bu malların için gereken çalışmalar (kazanma, biriktirme, koruma, vs) vefat eden (muris) tarafından yapılmıştır. Murisin vefat etmesi ile bu mallar direkt mirasçılara geçer. Böylece mirasçılar hiç çalışmadan, biriktirmeden, uğraşmadan mal, mülk sahibi olmak şansını yakalarlar.

Miras; çalışmadan, biriktirmeden, uğraşmadan mal, mülk, servet sahibi olmanın kolay yolu olunca buna hevesliler ve talipliler de haliyle çok oluyor.

Yazımıza “Ölüm hak miras helal” deyişiyle başladık. Miras helal fakat insanlar genellikle kendi paylarına düşen miras hissesi ile tatmin olmuyor, yetinmiyor ve diğer mirasçıların hisselerine düşen mallara da göz dikiyor ve onları da ele geçirmeye çalışıyor. Mirasçılar arasındaki bu mücadeleden “miras davası” doğar.

Bazı mirasçıların diğer mirasçıların hisselerine göz dikmesi, tecavüz etmesi ahlaki olmadığı gibi hukuka da aykırıdır. Mirasçıların kendi hisseleri ile yetinmeyip diğer hissedar mirasçıların paylarına el atmaları halinde miras hukuku uzmanı bir avukat (miras avukatı) yardımıyla hukuki süreç başlatılması gerekir.

Miras davası ile bazı mirasçıların (diğer mirasçıları mağdur etmek pahasına) kendi paylarını büyütmek için yaptıkları iş ve işlemlerin önüne geçilmesi ve bütün mirasçıların haklarını eşit ve adil şekilde almaları amaçlanır.

Avukat Veysel Danış

Miras Avukatı İstanbul

Miras Avukatı İstanbul

Miras davaları Dünya davalarıdır” desem zannediyorum abartmış olmam!.. Çünkü bir yerde “insan” varsa orada mal toplama, ölüm ve bunların kaçınılmaz neticesi olarak da “miras” vardır.

Ve gene bir yerde “mal varlığı” ve “paylaşma mecburiyeti” varsa orada diğerlerinin paylarını da lüpletmeye hevesli aç gözlü bazı hissedarlar ve bunun da kaçınılmaz neticeleri olarak bazı mağdur mirasçılar, miras mahkemesi, miras davası, miras avukatı vardır…

Miras ihtilafları dünya hayatının gerçeğidir. Hayatın gerçekleri tabii ki İstanbul için de geçerlidir. İstanbul’da da insanlar yaşıyor, mal ediniyorlar ve vefat ediyorlar. Vefat eden kişinin mirasının mirasçılar arasında pay edilmesi gerekmektedir. Fakat diğer mirasçıların paylarına da göz koyan, diğer mirasçıları mağdur eden kişiler İstanbul’da da var maalesef. Sonraki süreç de tahmin ettiğiniz gibi İstanbul miras mahkemesine müracaat, miras avukatı İstanbul, İstanbul miras davası, vs vs…

Tabii keşke böyle olmasa… İnanın bu satırları yazarken bile üzülüyorum. Keşke herkes hakkına razı olsa, kimse kimsenin hakkını gasp etmeye çalışmasa, kimse kimseyi mağdur etmese… Ama maalesef “keşke” demekle ne ideal hayat elde edebiliyoruz ne de sorunları çözebiliyoruz. Yapabileceğimiz, mağdur edilmiş bu insanlara elimizden geldiği kadar destek vermektir, haklarını almalarına yardımcı olmaktır.

Beni miras davalarında uzmanlaşmaya, miras avukatı olmaya sevk eden en temel etken de hakları en yakınları (çoğu zaman kardeşleri, bazen kuzenleri hatta maalesef bazen anne-babası) tarafından hakları gaspedilerek mağdur edilen bu insanlara destek verme arzusudur.

Şu bir gerçek ki bazı kötü insanlar bazı iyi insanları mağdur etmektedir. Bu durum tarih boyunca böyle olmuştur, dünyanın her yerinde böyledir. Bu yüzden İstanbul’da da böyle olması şaşırtıcı değildir.

Hak ettiği miras payı gasp edilerek mağdur edilen bir mirasçı İstanbul’da, Malatya’da, Edirne’de, Denizli’de veya başka bir şehir olsun farketmez. Veysel Danış için önemli olan
* “Bu kişi haklı mı?
* “Bu kişi hakkı gasp edilerek mağdur edilmiş mi?” sorularının cevabıdır.

Bu soruların cevabı “Evet” ise o mağdur kişi hangi şehirde olursa olsun Veysel Danış ona yardım etmek için yanında olacaktır. Bu durum hiç şüphesiz İstanbul’da yaşayanlar (sizler) için de geçerlidir. Çekinmeden benimle temas edebilirsiniz…

Veysel Danış

Avukat Veysel Danış

Boşanma Avukatı

Boşanma Avukatı Veysel Danış

Boşanma avukatı kimdir, bir avukat nasıl boşanma avukatı olur; hangi avukatlara boşanma davaları avukatı denir soruları insanların en çok merak ettiği ve avukatlara da en sık sorulan sorulardandır. Bu tanımları açıklayalım:

Boşanma davaları avukatı, "boşanma davalarına bakan avukat"tır. Avukatlık mesleğini yürütürken ağırlıklı olarak boşanma davalarına bakan avukatlar halk arasında boşanma davası avukatı şeklinde tanımlanmaktadır.

Bir avukat nasıl boşanma davası avukatı olur?

Bir avukatın boşanma davaları avukatı olmasının belli, belirli, özel bir ihtisas eğitimi veya sertifikasyonu yoktur. Bir avukat "aile hukuku"na yoğunlaşarak ağırlıklı olarak aile hukuku, aile mahkemeleri ve boşanma davaları dokümanlarını, mevzuatını, içtihatlarını okursa, mesleğini icra ederken ağırlıklı olarak boşanma davalarını yürütürse bu çalışmaları neticesinde boşanma davaları konusunda doğal olarak iyi bir bilgi ve deneyim seviyesine ulaşır. Aile hukukuna, boşanma davalarına bu şekilde özel bir ilgi göstererek belli bir bilgi ve deneyim seviyesine ulaşmış avukatları müvekkilleri ve onu tanıyan diğer kişiler "boşanma avukatı" şeklinde tanımaya, tanımlamaya, tanıtmaya başlarlar.

Veysel Danış da senelerce boşanma davaları ile ilgili çok sayıda kitap, binlerce içtihat okuması ve bir çok boşanma davası yürütmesi neticesinde "boşanma avukatı" olmuştur.

Red edilen bir boşanma davası aynı sebebe dayanarak tekrar açılamaz. Bu kurala sadece şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma davasında 3 sene süre geçmesi şartıyla bir istisna tanınmıştır.

Türk hukukunda boşanma davaları ancak belli boşanma sebeplerine dayanarak açılabilir. Türkiye'de çekişmeli boşanma davaları 5 özel, 1 genel sebebe dayandırılarak açılmak zorundadır. Çekişmeli boşanma davalarına ek olarak bir de anlaşmalı boşanma davası vardır.

Genel Boşanma Sebebi
Şiddetli Geçimsizlik Sebebiyle Boşanma Davası...

Anlaşmalı Boşanma Davası
Anlaşmalı boşanma davaları Türk boşanma hukukunda tarafların boşanma hususunda (tazminat, nafaka, müşterek çocukların velayeti, mal paylaşımı ve sair) bütün konularda tam bir mutabakata vardıkları (anlaştıkları) özel bir dava türü olarak düzenlenmiştir.

Özel Boşanma Sebepleri
* Zina Sebebiyle Boşanma Davası.
* Cana Kast veya Pek Fena Muamele Sebebiyle Boşanma Davası.
* Cürüm (Suç) İşleme veya Haysiyetsiz Hayat Sürme Sebebiyle Boşanma Davası.
* Terk Sebebiyle Boşanma Davası.
* Akıl hastalığı Sebebiyle Boşanma Davası...

Herkesin bilgilenmesi, hukuka aşina olması için sitede bu boşanma davaları hakkında genel bilgiler verilmiştir. Bununla beraber her vaka farklı özellikler gösterir ve her olaya "dosya özelliklerine göre" bakmak gerekir. Sizin yaşadıklarınıza uygun olan boşanma davasının tespit edilmesinin de konunun detayları bilindikten sonra bir hukukçu tarafından yapılması şüphesiz daha doğru olacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayın

"Sorunum Çözülsün Artık" diyorsanız Tıklayın