Mahfuz Hisse Saklı Pay Oranları Ne Kadardır

Mahfuz Hisse Saklı Pay Oranları Ne Kadardır

Mahfuz Hisse Nedir Oranları Ne Kadardır?

Mahfuz hisse miktarları
* Çocukların-torunların miras payının yarısı (1/2’si)
* Anne-babanın miras payının 1/4’ü
* Kardeşlerin miras payının 1/8’i
* Eş (çocuklar-torunlar veya anne-baba ile mirasçı ise), miras payının tamamı mahfuz hissedir.

Miras Bırakanın Mirasa Müdahalesi

Miras Bırakanın Mirasa Müdahalesi

Muris (miras bırakan) mirasçısının miras payını başka birine bırakabilir mi?

*

* Muris mirasçılarının ancak mahfuz hisse (saklı pay) kabul edilen kısımları dışında kalan bölümünde tasarrufta bulunabilir. Vasiyetname yapabilir, araba devredebilir, gayrimenkul tapusu verebilir.

* Murisin mirasçıların mahfuz hisselerine tecavüz eden tasarrufları geçersizdir. Bu tasarrufların mahfuz hisseyi kapsamayacak şekilde düzeltilmesi için dava açılması gerekir.

"Sorunum Çözülsün Artık" diyorsanız Tıklayın