Hormonal Bozukluk ve Boşanma Davası

Hormonal Bozukluk ve Boşanma Davası

Eşimde hormonal bozukluk var. İlaç kullanmadığı zaman vücudunda erkek gibi kıllanma, sesinde kalınlaşma oluyor. Ben böyle bir kadınla ömrümü geçirmek istemiyorum. Boşanmak istiyorum. Boşanabilir miyim?

*

Anlattığınız bu durum hem evliliğin feshi, hem de boşanma için geçerli sebeptir. Boşanma davası açabilirsiniz.

Ayrılmanız hangi hukuki yolun en uygun olacağını tespit için aile hukuku uzmanı bir boşanma avukatı desteği ile belirledikten sonra dava açmanızı daha isabetli olacaktır.