İkinci Boşanma Davası

İkinci Boşanma Davası

Eşimden boşanmak istiyorum. Bir arkadaşım “Boşanma avukatı tutup masraf etme. Boşanma davası aç, eğer mahkeme seni boşarsa boşanma avukatına vereceğin para cebinde kalır. Mahkeme eğer davanı red ederse o zaman boşanma avukatı tutarsın, yeni bir boşanma davası açarsın” dedi. Arkadaşımın bu fikri bana da mantıklı geldi.

Boşanma avukatını hemen tutmayıp davam reddedildiğinde açacağım ikinci boşanma davası için boşanma avukatı tutayım diye düşünüyorum. Ne yapmamı önerirsiniz?

*

Arkadaşınızın verdiği fikir beni gülümsetti 🙂 Arkadaşınızın bu fikri, bilgisi olmadan tavsiyede bulunanların fikirlerine tipik bir örnek.

Öncelikle şunu belirtmek lazımdır ki sadece boşanma avukatının değil, bütün hukuki muamelelerde avukat masrafından kaçınmanın bedeli, avukatlık ücretinden çok çok daha fazla olmaktadır. Avukatlık ücreti vermekten kaçınarak tasarruf edilecek bir gider kalemi olmaması gerektiğini düşünüyorum, çünkü avukat olmadan işlem yürütmek neticesinde kişinin çok daha ağır zararlara uğraması kuvvetle muhtemeldir.

Sorunuza gelirsek; Dava açmak, yürütmek ciddi bir iştir. Davalar “yazı-tura” işlemi değildir, bu defa olmadı bir daha deneyelim denemez.

ilk boşanma davanızın red edilmesi halinde ikinci bir boşanma davasını hemen açamazsınız! En az 3 sene beklemeniz gerekir! Davanızın red edilmesi, sevmediğiniz bir insanla en az 3 sene daha evli kalmaya mecbur kalmak, kuracağınız yeni hayatın en az 3 sene daha ileriye ötelenmesi bedellerinin boşanma avukatına ödeyeceğiniz ücretten daha fazla olduğunu düşünüyorum fakat tabii ki karar ve tercih sizindir.