erzurumlu ibrahim hakki tillo siirt tefvizname marifetname

Tefvizname – Erzurum’lu İbrahim Hakkı

Tefvizname – Erzurum’lu İbrahim Hakkı

Bir büyük insan: İbrahim Hakkı el Erzurum’i (Erzurum’lu İbrahim Hakkı)
Bir muhteşem şiir: Tefvizname

Hak, şerleri hayr eyler,
Zannetme ki ğayr eyler,
Arif ânı seyr eyler,
Mevla görelim n’eyler,
N’eylerse, güzel eyler…

Sen Hakk’a tevekkül kıl
Tefviz et ve rahat bul,
Sabr eyle ve razı ol,
Mevla görelim n’eyler,
N’eylerse, güzel eyler

Kalbin ana bend eyle,
Tedbirini terk eyle,
Takdirini derk eyle,
Mevla görelim n’eyler,
N’eylerse, güzel eyler…

Hallak u Rahim oldur,
Rezzak u Kerim oldur,
Fa’al ü Hakim oldur,
Mevla görelim n’eyler,
N’eylerse, güzel eyler…

Bil kadî-yi’l hacatı,
Kıl ana münacatı,
Terk eyle müradatı,
Mevla görelim n’eyler,
N’eylerse, güzel eyler…

Bir iş üstüne düşme,
Olduysa inâd etme,
Haktandır o, red etme,
Mevla görelim n’eyler,
N’eylerse, güzel eyler…

Haktandır bütün işler,
Boştur ğam u teşvişler,
Ol, hikmetini işler,
Mevla görelim n’eyler,
N’eylerse, güzel eyler…

Hep işleri fayıktır,
Birbirine layıktır,
N’eylerse, muvafıktır,
Mevla görelim n’eyler,
N’eylerse, güzel eyler…

Dilden ğamı dur eyle,
Rabbinle huzur eyle,
Tefviz-i umur eyle,
Mevla görelim n’eyler,
N’eylerse, güzel eyler…

Sen adli zulüm sanma,
Teslim ol nara yanma,
Sabr et, sakın usanma,
Mevla görelim n’eyler,
N’eylerse, güzel eyler…

Deme şu niçin şöyle,
Bir nicedir ol öyle,
Bak sonuna, sabr eyle,
Mevla görelim n’eyler,
N’eylerse, güzel eyler…

Hiç kimseye hor bakma,
İncitme, gönül yıkma,
Sen nefsine yan çıkma,
Mevla görelim n’eyler,
N’eylerse, güzel eyler…

Mu’min işi, reng olmaz,
Âkıl huyu ceng olmaz,
Arif dili teng olmaz,
Mevla görelim n’eyler,
N’eylerse, güzel eyler…

Hoş sabr-ı cemilimdir,
Takdiri kefilimdir,
Allah ki vekilimdir,
Mevla görelim n’eyler,
N’eylerse, güzel eyler…

Her dilde O’nun adı,
Her canda O’nun yadı,
Her kuladır imdadı,
Mevla görelim n’eyler,
N’eylerse, güzel eyler…

Naçar kalacak yerde,
Nagah açar, ol perde,
Derman eder ol derde,
Mevla görelim n’eyler,
N’eylerse, güzel eyler…

Her kuluna her anda,
Geh kahr u geh ihsanda,
Her anda, o bir şanda,
Mevla görelim n’eyler,
N’eylerse, güzel eyler…

Geh mu’ti u geh mani’,
Geh darr u gehi nafi’,
Geh hafid u geh rafi’
Mevla görelim n’eyler,
N’eylerse, güzel eyler…

Geh abdin eder arif,
Geh emin u geh haif,
Her kalbi odur sarif,
Mevla görelim n’eyler,
N’eylerse, güzel eyler…

Geh kalbini boş eyler,
Geh hulkunu hoş eyler,
Geh aşkına tuş eyler,
Mevla görelim n’eyler,
N’eylerse, güzel eyler…

Az ye, az uyu, az iç,
Ten mezbelesinden geç,
Dil gülşenine gel göç,
Mevla görelim n’eyler,
N’eylerse, güzel eyler…

Bu nas ile yorulma,
Nefsinle dahı kalma,
Kalbinden ırak olma,
Mevla görelim n’eyler,
N’eylerse, güzel eyler…

Geçmişle geri kalma,
Müstakbele hem dalma,
Hal ile dahi olma,
Mevla görelim n’eyler,
N’eylerse, güzel eyler…

Her dem onu zikreyle,
Zeyrekliği koy şöyle,
Hayran-ı Hak ol, söyle,
Mevla görelim n’eyler,
N’eylerse, güzel eyler…

Gel hayrete dal bir yol,
Kendin unut O’nu bul,
Koy gafleti hazır ol,
Mevla görelim n’eyler,
N’eylerse, güzel eyler…

Her sözde nasihat var,
Her nesnede ziynet var,
Her işte ganimet var,
Mevla görelim n’eyler,
N’eylerse, güzel eyler…

Bil elsine-i halkı,
Aklam-ı Hak ey Hakki
Öğren edeb u hulku
Mevla görelim n’eyler,
N’eylerse, güzel eyler…

Vallahi güzel etmiş,
Billahi güzel etmiş,
Tallahi güzel etmiş,
Allah görelim n’etmiş,
Netmişse güzel etmiş…

Tefvizname – Erzurum’lu İbrahim Hakkı

inci, istiridye vecize, atasözü, güzel sözler

Adil Dağıtılan Nimet

Adil Dağıtılan Nimet

Michel de MontaigneMichel de Montaigne demiş ki: İnsanlara en adil dağıtılan nimet akıldır. Çünkü kimse aklından şikayetçi değildir.

Bir atasözünde de “Akılları pazara koymuşlar, herkes kendininkini almış” der. Nedendir bilmem, insanlar hep “kendi akıllarını” beğenirler; hep kendi bildiklerinin, kendi düşündüklerinin, kendi kanaatlerinin, kendi inandıklarının doğru olduğuna ve diğer herkesin yanlış bildiğini, yanlış düşündüğünü, yanlış kanaatlere, yanlış inançlara sahip olduğuna inanır. Mevzunun daha da acayip yönü şudur ki böyle düşünen kişi sayısı 1, 2, 3, 5, … değil, herkes, bütün insanlar böyle düşünüyor!

Mantıklı düşünebilen bir mahluk olan insanın kendine şunu sorması gerekir:  “E peki ben haklı olduğumu, doğru düşündüğümü düşündüğüm gibi, diğer x, y, z, … kişileri de doğru düşündüklerini, haklı olduklarını düşünüyor!  Pekiiiii ya onlardan birisi haklıysa?!!!” Başkalarının haklı, bizim haksız, başkalarının düşüncelerinin, kanaatlerinin doğru, bizim düşüncelerimizin, kanaatlerimizin yanlış olabileceği “ihtimalini” düşünmemiz bile bizi daha hoşgörülü, daha sorgulamacı yapacak, bizi daha mantıklı davranmaya sevkedecektir.

 

Yaşam koçluğu Montaigne sorgulama mantıklı davranma.

Albert Einstein

Tembellik

Tembellik

Albert EinsteinAlbert Einstein demiş ki: Aptalların tatili tembelliktir. Bitmez.

Akıllı insanlar çalışkandır. Çünkü çalışmanın meyvesinin başarı, başarının meyvelerinin de bir sürü güzellikler olduğunu bilir.
Ahmak kişi ise bunların hiçbirinin farkında değildir. Tabii bu yazdıklarımdan “kişi ne kadar çok akıllıysa o kadar çalışır” neticesi çıkarılmamalıdır. Bir denge noktasıdır benim kast ettiğim.

 

Bilinçli farkındalık Albert Einstein Yaşam koçu istanbul Kişisel gelişim.

Veysel Danış, Boşanma avukatı Veysel Danış, Avukat,

Acele Etmek

Acele Etmek

Bir Türk atasözü der ki: Acele eden kancık, gözsüz enikler.

Zaman kazanalım derken acele etmek, panik yapmak çoğu zaman yapılan işin yanlış, eksik, yarım yamalak yapılmasına sebep olur. Bir diğer güzel atasözü de “acele işe şeytan karışır”dır. Sakin olmak, yapılan işe odaklanmak ve işin gereklerini tam olarak yerine getirmek işi güzel şekilde tamamlayabilmemize fırsat verecektir.

 

Acele panik yapmak sakinlik yaşam koçluğu.

Veysel Danış

5 Maymun Deneyi

5 Maymun Deneyi

5 maymun deneyinde deneyin isminden anlaşılacağı gibi 5 maymun bir kafese konulur. Kafesin ortasına merdiven konulur, kafesin tepesine de iple muzlar asılır. Her bir maymun merdivenleri çıkarak muzlara ulaşıp almak istediğinde dışarıdan üzerine soğuk su sıkılır. Her bir maymun aynı denemeyi yapar ve soğuk suyla ıslatılır. Bütün maymunlar bu denemeler sonunda sırılsıklam ıslanırlar. Üstelik soğuk su sadece merdivene çıkana değil, diğerlerinin de üstüne sıkılır.

Bir süre sonra hangi maymun muzlara doğru hareketlenmek istese diğer maymunlar onu engellemeye başlar. Su kapatılıp maymunlardan biri dışarı alınır. Çıkarılan maymun yerine yeni bir maymun konulur. Kafese yeni alınan maymunun ilk işi muzlara ulaşmak için merdivene tırmanmak olur. Fakat diğer dört maymun soğuk suyla ıslanmamak için buna izin vermezler ve yeni maymunu hırpalarlar.

Daha sonra ıslanmış maymunlardan biri daha yeni bir maymunla değiştirilir. O da merdivene yaptığı ilk hamlede dayak yer. Bu maymunu en şiddetli ve istekli döven de biraz önce diğerleri tarafından engellenen ve ilk dayağı yiyen birinci yeni maymun olur.

Islak maymunlardan üçüncüsü de değiştirilir. Bu da ilk hamle yapmasında diğerleri tarafından cezalandırılır. Diğer dört maymundan yeni gelen ikisinin en yeni gelen maymunu niye dövdükleri konusunda hiç bir fikirleri yoktur ama en iştahlı dövenler de onlardır. Sonra en baştaki ıslanan maymunların dördüncü ve beşincisi de yenileriyle değiştirilir. Ama tepelerinde o bir kangal muz hala asılı olduğu halde artık hiç biri merdivene yaklaşmamaktadır. Üstelik kafese sonradan konulan beş yeni maymun, kafesteki ilk beş maymun gibi soğuk suyla ıslatılmamaktadır. Muza ulaşmaları için görünüşte bir engel yoktur ama birbirlerini engellemektedirler.

Maymunların bu davranışı “organizasyonel negatif öğrenme” diye tanımlanmaktadır. Maymunlar ile insanlar arasında da büyük benzerlikler olduğunu düşündüğümüzde toplumda çoğu durumda böyle bir engellenme ile karşılaştığımızı ve bu deney gibi bu engellemelere neyin sebep olduğunu daha rahat anlayabiliriz.

Negatif öğrenme şartlanmalarından uzak kalmanız dileğiyle…

 

Yaşam koçu İstanbul ilişki danışmanı koçluk 5 maymun deneyi.

Veysel Danış, Boşanma avukatı Veysel Danış, Avukat,

Telefon Mesaj Dökümü

Telefon Mesaj Dökümü

Babam bazı hareketlerimden şüphelendiği için telefon operatörü şirkete başvurarak telefon mesajlarımın dökümünü alacağını, hepsini okuyacağını söyledi. Hat babanın adına ve telefoncu bir çok arkadaşı da var. Babam operatörden telefon mesajlarımın dökümünü alabilir mi? Erkek arkadaşımla uygunsuz mesajlarımı okursa çok kötü olur. Çok korkuyorum lütfen acil cevap verin.

Problemimizin henüz hukuki bir boyut kazanmadığı anlaşılıyor. Bu sebeple sorunuza hukuk penceresinden bir avukat olarak cevaplamak manasız olacaktır. Yaşam koçu olarak olarak şunu söyleyebiliriz ki cep telefonu mesajlarının dökümleri alınabilir ama bunun belirli şartları vardır. Şartlar oluşmamış ise telefon mesajlarının dökümü alınamaz, oluşmuş ise alınabilir. Detaylı bilgi verebilmek için görüşmemiz gerekir.

 

Cep telefon mesajları dökümünü almak GSM operatöründen döküm almak yaşam koçu uygunsuz mesajlar.

"Sorunum Çözülsün Artık" diyorsanız Tıklayın