Avukat Veysel Danış

Haksız Fiil Tazminat Davası

Haksız Fiil Tazminat Davası

Haksız fiil” Türk tazminat hukukunda çok geniş manada kullanılan bir kavramdır. Haksız fiil sebebiyle tazminat davası açmak bir çok eylem neticesinde olabilmektedir.

Tazminat davası açmaya sebep olabilecek fiillere şu örnekleri vermemiz mümkündür: Küfür veya hakaret edilmesi, şiddet (dayak; tokat, yumruk, vs vurulması), tükürme, para harcamasına sebep olacak şekilde zarar verici hareketler, üzülmesine sebep olacak şekilde hareketler, … vesaire, vesaire. Bunlar ve bunlara benzer şekilde kişiyi parasal zarar etmesine veya üzülmesine sebep olan eylemlerden dolayı açılması gereken davadır haksız fiil tazminat davası.

Tazminat davaları kendilerine has özellikler taşırlar. Bu sebeple diğer tazminat davaları gibi haksız fiilden kaynaklanan tazminat davalarının da tazminat hukukuna yoğunlaşmış tazminat davalarına bakan avukatlar tarafından takip edilmesinde yarar vardır.

Günlük hayatta parasal zarara uğramamıza veya üzülmemize sebep olan hareketler kavramına giren binlerce olay yaşanmaktadır. Bu durum hukukun hayatla iç içe, yaşayan bir sosyal bilim olduğunu gösteren önemli bir göstergedir. Toplu halde bulunulan bir yerde  kişiye hakaret edilmesi; Gazete, radyo veya televizyonda şahıs hakkında incitici yayın yapılması, şiddete maruz kalınması ve hatta üst katta olan komşumuzun su tesisatını tamir ettirmemesi sebebiyle evimizi su basması gibi durumlar günlük hayatta hepimizin başına gelebilecek ve hatta gelen durumlar. Ve hukuk düzeni de bu tarz fiilleri yapanlara karşı kişiye tazminat davası açma hakkı tanımıştır. Bu gibi kötü hareketleri yapan kişileri hukuk düzeni tazminata mahkum ederek bir daha yapmamasını sağlamaya çalışır.

Türk hukukunda tazminat davaları neticesinde davalı, davacıya bir miktar para ödemeye mahkum ediliyor olsa da, tazminat davaları özü itibariyle “para kazanmak” maksadına matuf (para kazanma amaçlı) olarak kullanılamaz. Tazminat davaları, davaya konu fiil (eylem, hareket) sebebiyle zarara uğrayan davacının öncelikle hakkını tespit etmek nihayetinde de üzüntüsünü nispeten hafifletmeyi amaçlar.

Diğer tazminat davaları gibi haksız fiil sebebiyle açılan tazminat davalarının da insanları toplum içinde yaşarken diğer insanların haklarına karşı daha dikkatli olmaya sevk eden çok önemli bir hak arama aracı olduğunu düşünüyorum.

Haksızlık edenlerin yaptıkları haksızlıklar yanlarına kar kalmadığı taktirde daha dikkatli olacak ve diğer insanlara da benzer haksızlıkları yapmayacaklardır. Bu sebeple tazminat davası açmakla kendi hakkımızı aradığımız, hakkımızı hukuk düzeni içinde tespit ve tescil ettirdiğimiz gibi, diğer insanların böyle bir haksızlığa uğramayacakları daha uygar bir toplum düzeni oluşmasına da katkı sağladığımızı düşünüyorum.

 

Hakkımı istiyorum tazminat davası avukatı istanbul haksızlığa uğradım.

Avukat Veysel Danış

Eşi Küçük Düşürmek Boşanma Davası

Eşi Küçük Düşürmek Boşanma Davası

Kocam sürekli “ne biçim bir kadınsın, hiçbir şeyi beceremiyorsun” diye beni akrabalarımızın, komşularımızın yanında küçük düşürüyor, rezil ediyor. Rezil olmaktan bıktım. Boşanmak istiyorum, boşanabilir miyim?

Kocanızın herkesin önünde veya yalnızken onurunuzu zedeleyici hakaretlerde bulunması boşanma sebebidir. Boşanma davası açabilirsiniz.

 

Eşi küçük düşürmek boşanma avukatı eşe hakaret etmek boşanma davası.

Avukat Veysel Danış

Küçük Düşürücü Sözler Boşanma Davası

Küçük Düşürücü Sözler Boşanma Davası

Eşim sürekli beni aşağılıyor, küçük düşürücü şeyler söyleyip gururumu kırıyor. Artık dayanamıyorum; boşanabilir miyim?

Eşin aşağılanması, gururunu kıracak küçük düşürücü sözler söylenmesi boşanma sebebidir. Bu gerekçelere dayanarak boşanma davası açabilirsiniz. Boşanma davalarında uzman bir boşanma avukatı ile görüşmeniz probleminize sağlıklı şekilde destek almanızı sağlayacaktır.

 

Eşin gururunu kırmak, eşe küçük düşürücü sözler söylemek boşanma davası. Eşe hakaret boşanma avukatı eşi aşağılamak.

Avukat Veysel Danış

Eşi Küçümseme Boşanma Davası

Eşi Küçümseme Boşanma Davası

Karım her fırsatta “Senin gibi koca olmaz olsun” “Sen de erkek misin?” “Sen de kendine erkek mi diyorsun” gibi sözler söyleyerek beni küçük düşürüyor. Karım yüzünden herkesin alay konusu oldum. Bu kadınla daha fazla evli kalmak istemiyorum. Bu yüzden boşanabilir miyim?

Eşinizin diğer insanların yanında onurunuzu kırıcı şekilde hakaret etmesi boşanma sebebidir. Boşanma davası açabilirsiniz. Eşinizin size hakaret etmesi ayrıca tazminat sebebidir. Dilerseniz hakaret sebebiyle tazminat davası da açabilirsiniz.

 

Eşi küçümseme boşanma avukatı danışma eşim beni küçümsüyor boşanabilir miyim istanbul.

Avukat Veysel Danış

Eşe Hakaret Boşanma Davası

Eşe Hakaret Boşanma Davası

Açık söylemek gerekirse çapkın bir erkeğim. Bunu karım da biliyor çünkü bir kaç defa beni yakaladı! Bu çapkınlıklarım yüzünden karım arkadaşlarımızın yanındayken bile bana ağır hakaretler ediyor. Suçluyum diye sesimi çıkarmıyorum ama gururumu çok kırıyor. Boşanabilir miyim?

Sadakatsizliğiniz sebebiyle kabahatli olmanız eşinize size hakaret etme hakkını vermez. Eşiniz dilerse sadakatsizliğiniz sebebiyle boşanma davası açabilir. Boşanma davası açmayıp size hakaret etmesi haksız bir davranıştır. Eşinizin size hakaret etmesi, gururunuzu kırması boşanma ve ayrıca tazminat sebebidir. Boşanma davası açabilirsiniz.

 

Eşe hakaret boşanma avukatı istanbul danışma boşanmak istiyorum.

Avukat Veysel Danış

Aldatma Boşanma Davası

Aldatma Boşanma Davası

Kocam sürekli bana hakaret ediyordu. Evliliğimi bozmamak için buna katlanıyordum. Ama boşandığı karısıyla birlikte olmaya başladığını öğrendim. Hakaretlere katlandım ama beni aldatmasına katlanamam. Bir an önce boşanmak istiyorum nasıl boşanabilirim?

Kocanızın size hakaret etmesi, eski eşiyle cinsel ilişki kurması, sadakatsizlik hali müşterek hayatı temelinden sarılmasına sebep olan hadiselerdir ve hepsi ayrı ayrı boşanma sebebidir.

Açacağınız boşanma davasında bu sebeplerden hangisine veya hangilerine dayanılması gerektiğini eldeki delilleriniz ve sizin tercihiniz ışığında belirlenecektir. Boşanma davanızda hangi dava stratejisini kullanmanın en doğru olacağına karar vermek hususunda mutlaka bir boşanma avukatı ile görüşüp destek almanızı öneririm.

Avukat Veysel Danış

Eşin Aşağılanması Boşanma Davası

Eşin Aşağılanması Boşanma Davası

Kocam sürekli “sen kadın olarak benim yanıma yakışmıyorsun, bu çocuğun babası da ben miyim sanki, kimin bu çocuk?” diye bana hak etmediğim hakaret ve iftiralar ediyor. Bu adama dayanamıyorum ve boşanmak istiyorum, boşanabilir miyim?

Eşinizin hak etmediğiniz halde sizi aşağılaması, iftiralar etmesi hem boşanma sebebi hem de tazminat davası sebebidir. Boşanma davası açabileceğiniz gibi tazminat davası da açabilirsiniz. Hangi davaları açmanızın daha uygun olacağına, açılacak davaların hangi dava stratejileri ile yürütülmesinin doğru olacağını tespit etme hususunda aile hukuku ve tazminat davaları uzmanı avukatlardan destek almanızı tavsiye ederim.

Avukat Veysel Danış

Ev İşlerini İhmal Boşanma Davası

Ev İşlerini İhmal Boşanma Davası

Karım sürekli bana hakaret ve beddua ediyor. Benimle ilgilenmemesinin yanında çocuklarıma da bakmıyor. Ben de çocuklarım da bu duruma katlanamıyoruz. Beni ve çocuklarımı istemeyen bir kadınla evli kalmak istemiyorum boşanmak istiyorum, boşanabilir miyim?

Karınızın sizi, çocuklarınızı, ev işlerini ihmal etmesi boşanma sebebidir. Şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma davası açabilirsiniz.

"Sorunum Çözülsün Artık" diyorsanız Tıklayın